ค้นพบจำนวน 12 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนชัย ตำบลหนองพอก ต.หนองพอก อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
วัดดอนชัย ซ.รอ. 4053 ต.หนองพอก อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170
วัดชาดนิยม ซ.2044 ต.หนองพอก อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170
วัดบ้านมะเหลื่อม ซ.2044 ต.หนองพอก อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170
วัดมงคลนิเวศน์ ซ.2044 ต.หนองพอก อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170
วัดโนนงามหนองพอก ซ.2044 ต.หนองพอก อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170
วัดศรีอุดมพร ซ.รอ. 4053 ต.หนองพอก อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170
โรงเรียนบ้านดอนชัย ซ.รอ. 4053 ต.หนองพอก อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170
โรงเรียนบ้านชาดมะเหลื่อม ซ.2044 ต.หนองพอก อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170
โรงเรียนบ้านคางฮุง ซ.2044 ต.หนองพอก อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170
สถานีอนามัยบ้านดอนชัย ซ.รอ. 4053 ต.หนองพอก อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170
ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด ต.หนองพอก อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง