ค้นพบจำนวน 7 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดอนงัว ตำบลไพศาล หมู่4 ต.ไพศาล อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
วัดท่าบ่อ ถ.แจ้งสนิท ต.ไพศาล อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170
วัดพิรุณห์มงคล ถ.แจ้งสนิท ต.ไพศาล อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170
วัดดู่กลาง ถ.แจ้งสนิท ต.ไพศาล อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170
วัดบ้านดอนงัว ซ.รอ. 2023 ต.ไพศาล อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170
โรงเรียนบ้านดู่ไพศาล ถ.แจ้งสนิท ต.ไพศาล อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170
โรงเรียนไพศาลวิทยาคม ซ.รอ. 2023 ต.ไพศาล อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง