ค้นพบจำนวน 15 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปรางค์กู่ ตำบลมะอึ ต.มะอึ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170
วัดเนินสง่าสามัคคี(วัดบ้านกู่) ซ.2044 ต.มะอึ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170
วัดเล็กสายชลโนนสะอาด(วัดหนองซำคลอง) ซ.2044 ต.มะอึ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170
วัดศรีรัตนาราม ซ.2044 ต.มะอึ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170
วัดบ้านดงบ้านนา ซ.2044 ต.มะอึ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170
วัดบ้านโนนเดื่อ ซ.อบจ. รอ. 1027 ต.มะอึ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170
วัดยางกู่ ซ.2044 ต.มะอึ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170
วัดเขตขัณฑ์สีมาราม ซ.2044 ต.มะอึ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170
โรงเรียนธีรภาดาเทคโนโลยี ซ.2044 ต.มะอึ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170
โรงเรียนบ้านมะอึ ซ.2044 ต.มะอึ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170
โรงเรียนบ้านดงบ้านนาประชาสรรค์ ซ.2044 ต.มะอึ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170
โรงเรียนชุมชนบ้านยางกู่ ซ.2044 ต.มะอึ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170
สถานีอนามัยบ้านปรางค์กู่ ซ.2044 ต.มะอึ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170
หินเต่าชมจันทร์ ต.มะอึ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2044-232 ต.มะอึ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง