ค้นพบจำนวน 9 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านอุ่มเม้า ตำบลอุ่มเม้า หมู่1 ต.อุ่มเม้า อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
วัดตรีครามบ้านยางน้อย ซ.รอ. 3039 ต.อุ่มเม้า อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170
วัดบ้านเพ็ก ซ.23 ต.อุ่มเม้า อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170
วัดโกศลรังสฤษฎ์ ถ.แจ้งสนิท ต.อุ่มเม้า อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170
วัดบ้านขี้เหล็ก ซ.23 ต.อุ่มเม้า อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170
โรงเรียนบ้านเพ็กท่าบ่อวิทยา ซ.23 ต.อุ่มเม้า อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170
โรงเรียนบ้านอุ่มเม้า ถ.แจ้งสนิท ต.อุ่มเม้า อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170
โรงเรียนขี้เหล็กเขียวไพรวัลย์วิทยา ซ.23 ต.อุ่มเม้า อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170
สถานีบริการน้ำมันคอสโม่ ถ.แจ้งสนิท ต.อุ่มเม้า อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด 45170
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง