ค้นพบจำนวน 6 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงกลาง ตำบลดงกลาง หมู่1 ต.ดงกลาง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
วัดสระแก้วมหานิลดงลาง ซ.รอ. 5076 ต.ดงกลาง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 45180
วัดบ้านกุดแคน ซ.รอ. 5076 ต.ดงกลาง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 45180
วัดอุตมพิชัย ซ.รอ. 3017 ต.ดงกลาง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 45180
โรงเรียนรัฐประชาวิทยาคาร ซ.รอ. 3017 ต.ดงกลาง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 45180
สถานีอนามัยบ้านดงกลาง ซ.รอ. 5076 ต.ดงกลาง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 45180
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง