ค้นพบจำนวน 11 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านน้ำใส ตำบลน้ำใส หมู่6 ต.น้ำใส อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
วัดวารีสุคันธวาส ซ.โยธาธิการ 2106 ต.น้ำใส อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 45180
วัดสว่างพัฒนาราม ซ.214 ต.น้ำใส อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 45180
วัดศิลาพัฒนาภูมิ ซ.214 ต.น้ำใส อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 45180
วัดป่าบ้านน้ำใส ซ.โยธาธิการ 2106 ต.น้ำใส อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 45180
วัดสาครพัฒนาราม ซ.โยธาธิการ 2106 ต.น้ำใส อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 45180
วัดสว่างอารมณ์ ซ.อบจ. รอ. 1052 ต.น้ำใส อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 45180
โรงเรียนขุมดินสว่างประชานุกูล ซ.214 ต.น้ำใส อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 45180
โรงเรียนบ้านน้ำใสเทียมเข้ ซ.โยธาธิการ 2106 ต.น้ำใส อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 45180
โรงเรียนรัฐทวิคาม ซ.อบจ. รอ. 1052 ต.น้ำใส อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 45180
สถานีอนามัยบ้านน้ำใส ซ.โยธาธิการ 2106 ต.น้ำใส อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 45180
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง