ค้นพบจำนวน 102 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงกลาง ตำบลดงกลาง หมู่1 ต.ดงกลาง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านอีง่อง ตำบลอีง่อง หมู่3 ต.อีง่อง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านอีโคตร ตำบลศรีโคตร หมู่1 ต.ศรีโคตร อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 45180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองคลอง ตำบลโคกล่าม หมู่8 ต.โคกล่าม อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านลิ้นฟ้า ตำบลลิ้นฟ้า 90 ต.ลิ้นฟ้า อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 45180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านร่องคำ ตำบลป่าสังข์ หมู่3 ต.ป่าสังข์ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านป่าสังข์ ตำบลป่าสังข์ หมู่1 ต.ป่าสังข์ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านน้ำใส ตำบลน้ำใส หมู่6 ต.น้ำใส อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดงยาง ตำบลดู่น้อย ต.ดู่น้อย อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดงแดง ตำบลดงแดง ต.ดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 45180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านข่าใหญ่ ตำบลหนองผือ หมู่3 ต.หนองผือ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเมืองหงษ์ ตำบลเมืองหงษ์ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด
วัดวารีสุคันธวาส ซ.โยธาธิการ 2106 ต.น้ำใส อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 45180
วัดสว่างพัฒนาราม ซ.214 ต.น้ำใส อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 45180
วัดศิลาพัฒนาภูมิ ซ.214 ต.น้ำใส อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 45180
วัดป่าบ้านน้ำใส ซ.โยธาธิการ 2106 ต.น้ำใส อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 45180
วัดสาครพัฒนาราม ซ.โยธาธิการ 2106 ต.น้ำใส อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 45180
วัดสว่างอารมณ์ ซ.อบจ. รอ. 1052 ต.น้ำใส อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 45180
วัดหงษ์วรรณาวาส ซ.รอ. 6058 ต.หนองผือ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 45180
วัดไตรภูมิ ซ.อบจ. รอ. 1052 ต.ดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 45180
วัดสระแคนเจริญศรี ซ.214 ต.หัวช้าง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 45180
วัดตลาดราชมงคล ซ.214 ต.หัวช้าง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 45180
วัดศิริมงคลบ้านดงแดง ซ.รอ. 3021 ต.ดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 45180
วัดกลาง ซ.รอ. 6058 ต.หัวช้าง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 45180
วัดสระภังแคนเหล่าจั่น ซ.โยธาธิการ รอ. 2103 ต.ดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 45180
วัดป่า ซ.รอ. 6058 ต.หัวช้าง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 45180
วัดสว่างอารมณ์ ซ.รอ. 3021 ต.ดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 45180
วัดใต้ ถ.รอบเมือง ต.หัวช้าง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 45180
วัดอุดรนรเขต ซ.รอ. 6058 ต.หนองผือ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 45180
วัดอัมพวัน ซ.รอ. 3017 ต.ป่าสังข์ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 45180
วัดโพธิ์ศรีไสล ซ.รอ. 6058 ต.หนองผือ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 45180
วัดสามัคคี ซ.2392 ต.หนองผือ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 45180
วัดคีรีวันวราราม ซ.รอ. 3017 ต.ป่าสังข์ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 45180
วัดโนนบ้านโพธิ์ ซ.214 ต.หัวช้าง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 45180
วัดร่องคำ ซ.รอ. 3017 ต.ป่าสังข์ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 45180
วัดสระแก้วมหานิลดงลาง ซ.รอ. 5076 ต.ดงกลาง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 45180
วัดบ้านดงยาง ซ.214 ต.หัวช้าง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 45180
วัดจุลมณี ซ.2392 ต.หนองผือ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 45180
วัดบ้านกุดแคน ซ.รอ. 5076 ต.ดงกลาง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 45180
วัดอุตมพิชัย ซ.รอ. 3017 ต.ดงกลาง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 45180
วัดหนองสระ ซ.2392 ต.ลิ้นฟ้า อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 45180
วัดจินดามณี ซ.2392 ต.ดู่น้อย อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 45180
วัดสระทอง ซ.214 ต.ศรีโคตร อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 45180
วัดสุคันทาราม ซ.2392 ต.ลิ้นฟ้า อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 45180
วัดสระเกษรัตนาราม ซ.รอ. 3034 ต.ศรีโคตร อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 45180
วัดถาวรรังษี ซ.2392 ต.ลิ้นฟ้า อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 45180
วัดสว่างอารมณ์ ซ.รอ. 6058 ต.หนองผือ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 45180
วัดรังษี ซ.214 ต.ศรีโคตร อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 45180
วัดศรีมาลัย ซ.2392 ต.ลิ้นฟ้า อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 45180
วัดป่าสันติพนาวาส ซ.รอ. 3034 ต.ศรีโคตร อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 45180
วัดสุคันทาวาส ซ.2392 ต.ลิ้นฟ้า อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 45180
วัดป่าโพธิสมภาร ซ.2392 ต.ลิ้นฟ้า อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 45180
วัดพิพิธมาลีบ้านป่าดวน ซ.2392 ต.ลิ้นฟ้า อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 45180
โรงเรียนขุมดินสว่างประชานุกูล ซ.214 ต.น้ำใส อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 45180
โรงเรียนบ้านน้ำใสเทียมเข้ ซ.โยธาธิการ 2106 ต.น้ำใส อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 45180
โรงเรียนรัฐทวิคาม ซ.อบจ. รอ. 1052 ต.น้ำใส อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 45180
โรงเรียนชุมชนเมืองหงส์ ซ.รอ. 6058 ต.หนองผือ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 45180
โรงเรียนพรหมยานุสรณ์ ซ.อบจ. รอ. 1052 ต.ดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 45180
โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ ซ.รอ. 3021 ต.ดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 45180
โรงเรียนบ้านอ้น ซ.214 ต.หัวช้าง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 45180
โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ซ.214 ต.หัวช้าง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 45180
โรงเรียนบ้านงูเหลือม ซ.รอ. 3021 ต.ดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 45180
โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน ซ.2392 ต.หัวช้าง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 45180
โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นหนองทุ่ม ซ.รอ. 3021 ต.ดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 45180
โรงเรียนบ้านข่า ซ.2392 ต.หนองผือ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 45180
โรงเรียนหนองตอวิทยา ซ.214 ต.หัวช้าง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 45180
โรงเรียนบ้านป่าสังข์ป่าม่วงวิทยา ซ.รอ. 3017 ต.ป่าสังข์ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 45180
โรงเรียนบ้านร่องคำ ซ.รอ. 3017 ต.ป่าสังข์ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 45180
โรงเรียนบ้านดงกลาง ซ.214 ต.หัวช้าง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 45180
โรงเรียนรัฐประชาวิทยาคาร ซ.รอ. 3017 ต.ดงกลาง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 45180
โรงเรียนบ้านโคกมอน ซ.รอ. 3017 ต.ป่าสังข์ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 45180
โรงเรียนบ้านดู่น้อย ซ.2392 ต.ดู่น้อย อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 45180
โรงเรียนบ้านอีโคตร(สามัคคีราษฎร์บำรุง) ซ.214 ต.ศรีโคตร อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 45180
โรงเรียนบ้านลิ้นฟ้า ซ.2392 ต.ลิ้นฟ้า อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 45180
โรงเรียนบ้านหนองหิน ซ.214 ต.ศรีโคตร อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 45180
โรงเรียนราชสารสุธีอนุสรณ์ ซ.รอ. 6058 ต.หนองผือ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 45180
โรงเรียนบ้านดอนแคน ซ.214 ต.ศรีโคตร อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 45180
โรงเรียนรัตนประชานุสรณ์ ซ.2392 ต.ลิ้นฟ้า อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 45180
โรงเรียนบ้านป่าดวน ซ.2392 ต.ลิ้นฟ้า อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 45180
โรงเรียนบ้านดงยาง ซ.2392 ต.ลิ้นฟ้า อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 45180
สถานีอนามัยบ้านน้ำใส ซ.โยธาธิการ 2106 ต.น้ำใส อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 45180
สถานีอนามัยบ้านเมืองหงส์ ซ.รอ. 6058 ต.หนองผือ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 45180
สถานีอนามัยตำบลดงแดง ซ.รอ. 3021 ต.ดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 45180
สถานีอนามัยบ้านข่าใหญ่ ซ.รอ. 6058 ต.หนองผือ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 45180
สถานีอนามัยป่าสังข์ ซ.รอ. 3017 ต.ป่าสังข์ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 45180
สถานีอนามัยผงวิเศษตราร่มชูชีพบ้านร่องคำ ซ.รอ. 3017 ต.ป่าสังข์ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 45180
สถานีอนามัยบ้านดงกลาง ซ.รอ. 5076 ต.ดงกลาง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 45180
สถานีอนามัยตำบลอีง่อง ซ.2392 ต.หนองผือ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 45180
สถานีอนามัยตำบลศรีโคตร ซ.214 ต.ศรีโคตร อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 45180
สถานีอนามัยตำบลลิ้นฟ้า ซ.2392 ต.ลิ้นฟ้า อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 45180
สถานีอนามัยดงยาง ซ.2392 ต.ลิ้นฟ้า อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 45180
สถานีอนามัยบ้านสนามชัย ซ.รอ. 6058 ต.หนองผือ อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 45180
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจตุรพักตรพิมาน ซ.214 ต.หัวช้าง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 45180
สำนักงานเกษตรอำเภอจตุรพักตรพิมาน ซ.214 ต.หัวช้าง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 45180
ที่ว่าการอำเภอจตุรพักตรพิมาน ซ.214 ต.หัวช้าง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 45180
สำนักงานเทศบาลตำบลจตุรพักตรพิมาน ซ.2392 ต.หัวช้าง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 45180
สถานีตำรวจภูธรอำเภอจตุรพักตรพิมาน ซ.214 ต.หัวช้าง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 45180
โรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน ซ.214 ต.หัวช้าง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 45180
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.214 ต.หัวช้าง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 45180
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.214 ต.หัวช้าง อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 45180
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง