ค้นพบจำนวน 8 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองส่วย ตำบลโนนสง่า หมู่8 ต.โนนสง่า อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 45190
วัดศรีบุญเรือง ซ.2269 ต.โนนสง่า อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 45190
วัดโนนสง่า ซ.2269 ต.โนนสง่า อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 45190
วัดชัยประสิทธิ์ ซ.2269 ต.โนนสง่า อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 45190
วัดอินทาราม ซ.2269 ต.โนนสง่า อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 45190
โรงเรียนบ้านขนวน ซ.2269 ต.โนนสง่า อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 45190
โรงเรียนบ้านโนนจาน ซ.2269 ต.โนนสง่า อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 45190
สถานีอนามัยบ้านหนองส่วย ซ.2269 ต.โนนสง่า อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 45190
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง