ค้นพบจำนวน 6 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสระบัว ตำบลสระบัว 29 หมู่15 ต.สระบัว อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบัวขาว ตำบลสระบัว หมู่16 ต.สระบัว อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
วัดบ้านหนองหญ้ารังกา ซ.2269 ต.สระบัว อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 45190
วัดบ้านเขวาทุ่ง ซ.AH121 ต.สระบัว อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 45190
โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา ซ.2269 ต.สระบัว อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 45190
โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง ซ.AH121 ต.สระบัว อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 45190
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง