ค้นพบจำนวน 8 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดู่ - ฝายใหญ่ ตำบลหนองแคน หมู่4 ต.หนองแคน อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 45190
วัดศรีประดู่ ซ.2392 ต.หนองแคน อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 45190
วัดนันทรังสิทธิ์ ซ.2269 ต.หนองแคน อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 45190
วัดสุขประดิษฐ์ ซ.อบจ. รอ. 1035 ต.หนองแคน อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 45190
โรงเรียนบ้านดู่ ซ.2392 ต.หนองแคน อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 45190
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแคน ซ.2392 ต.หนองแคน อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 45190
โรงเรียนบ้านโคกกลาง ซ.อบจ. รอ. 1035 ต.หนองแคน อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 45190
สถานีตำรวจภูธรตำบลดู่ใหญ่ ซ.2392 ต.หนองแคน อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 45190
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง