ค้นพบจำนวน 16 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสวนปอ ตำบลหนองแคน ถ.สุขาภิบาล 15 ต.บัวแดง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 45190
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปทุมรัตต์ ต.บัวแดง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
วัดสุวรรณาราม ซ.รอ. 4032 ต.บัวแดง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 45190
วัดป่าเจริญธรรมกาย ซ.2269 ต.บัวแดง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 45190
วัดสระปทุม ซ.2392 ต.บัวแดง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 45190
วัดโพธิ์กลางดงช้าง ซ.2269 ต.บัวแดง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 45190
โรงเรียนชุมชนบ้านโคกทม(พิศิษฐ์พิทยาคาม) ซ.รอ. 4032 ต.บัวแดง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 45190
โรงเรียนปทุมรัตต์ ซ.2269 ต.บัวแดง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 45190
โรงเรียนบ้านบัวแดง ซ.2269 ต.บัวแดง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 45190
โรงเรียนบ้านหนองขาม ซ.2269 ต.บัวแดง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 45190
ที่ว่าการอำเภอปทุมรัตต์ ซ.2392 ต.บัวแดง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 45190
สำนักงานเทศบาลตำบลปทุมรัตต์ ซ.2269 ต.บัวแดง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 45190
สถานีตำรวจภูธรอำเภอปทุมรัตต์ ซ.2392 ต.บัวแดง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 45190
โรงพยาบาลปทุมรัตต์ ซ.2392 ต.บัวแดง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 45190
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ซ.2392 ต.บัวแดง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 45190
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2392-2269 ต.บัวแดง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 45190
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง