ค้นพบจำนวน 75 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองอ่าง ตำบลกำแพง 77 ต.โนนสวรรค์ อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 45190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองส่วย ตำบลโนนสง่า หมู่8 ต.โนนสง่า อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 45190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสวนปอ ตำบลหนองแคน ถ.สุขาภิบาล 15 ต.บัวแดง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 45190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสระบัว ตำบลสระบัว 29 หมู่15 ต.สระบัว อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบัวขาว ตำบลสระบัว หมู่16 ต.สระบัว อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านน้ำคำ ตำบลโนนสวรรค์ หมู่3 ต.โนนสวรรค์ อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดู่ - ฝายใหญ่ ตำบลหนองแคน หมู่4 ต.หนองแคน อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 45190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดอกล้ำ ตำบลดอกล้ำ หมู่1 ต.ดอกล้ำ อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านจานใต้ ตำบลโพนสูง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 45190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านขี้เหล็ก ตำบลขี้เหล็ก ต.ขี้เหล็ก อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโนนสวรรค์ ตำบลโนนสวรรค์ อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปทุมรัตต์ ต.บัวแดง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
วัดศรีประดู่ ซ.2392 ต.หนองแคน อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 45190
วัดนันทรังสิทธิ์ ซ.2269 ต.หนองแคน อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 45190
วัดสุขประดิษฐ์ ซ.อบจ. รอ. 1035 ต.หนองแคน อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 45190
วัดบ้านโพนทอง ซ.รอ. 4032 ต.ขี้เหล็ก อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 45190
วัดสุวรรณาราม ซ.รอ. 4032 ต.บัวแดง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 45190
วัดจันทราราม ซ.รอ. 4032 ต.โพนสูง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 45190
วัดป่าเจริญธรรมกาย ซ.2269 ต.บัวแดง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 45190
วัดสระปทุม ซ.2392 ต.บัวแดง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 45190
วัดบ้านขี้เหล็ก ซ.รอ. 4032 ต.ขี้เหล็ก อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 45190
วัดโพธิ์กลางดงช้าง ซ.2269 ต.บัวแดง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 45190
วัดศรีบุญเรือง ซ.2269 ต.โนนสง่า อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 45190
วัดโนนสง่า ซ.2269 ต.โนนสง่า อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 45190
วัดชัยประสิทธิ์ ซ.2269 ต.โนนสง่า อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 45190
วัดอินทาราม ซ.2269 ต.โนนสง่า อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 45190
วัดบ้านหนองหญ้ารังกา ซ.2269 ต.สระบัว อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 45190
วัดป่าศรีนิโครธาราม ซ.AH121 ต.โนนสวรรค์ อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 45190
วัดสำโรง ซ.2269 ต.โนนสวรรค์ อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 45190
วัดสว่างวราราม ซ.AH121 ต.โนนสวรรค์ อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 45190
วัดไทรทอง ซ.AH121 ต.ขี้เหล็ก อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 45190
วัดราษฎร์บูรณะ ซ.รอ. 3074 ต.โนนสวรรค์ อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 45190
วัดบัวขาว ซ.AH121 ต.โนนสวรรค์ อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 45190
วัดบ้านหนองอ่าง ซ.AH121 ต.โนนสวรรค์ อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 45190
วัดสว่างอาราม ซ.รอ. 3074 ต.โนนสวรรค์ อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 45190
วัดบุบผาราม ซ.AH121 ต.โนนสวรรค์ อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 45190
วัดบ้านเขวาทุ่ง ซ.AH121 ต.สระบัว อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 45190
โรงเรียนบ้านดู่ ซ.2392 ต.หนองแคน อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 45190
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแคน ซ.2392 ต.หนองแคน อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 45190
โรงเรียนบ้านโคกกลาง ซ.อบจ. รอ. 1035 ต.หนองแคน อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 45190
โรงเรียนบ้านโพนทอง ซ.รอ. 4032 ต.ขี้เหล็ก อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 45190
โรงเรียนชุมชนบ้านโคกทม(พิศิษฐ์พิทยาคาม) ซ.รอ. 4032 ต.บัวแดง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 45190
โรงเรียนบ้านจานใต้ ซ.รอ. 4032 ต.โพนสูง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 45190
โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก ซ.รอ. 4032 ต.ขี้เหล็ก อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 45190
โรงเรียนปทุมรัตต์ ซ.2269 ต.บัวแดง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 45190
โรงเรียนบ้านบัวแดง ซ.2269 ต.บัวแดง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 45190
โรงเรียนบ้านหนองขาม ซ.2269 ต.บัวแดง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 45190
โรงเรียนบ้านขนวน ซ.2269 ต.โนนสง่า อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 45190
โรงเรียนบ้านโนนจาน ซ.2269 ต.โนนสง่า อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 45190
โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา ซ.2269 ต.สระบัว อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 45190
โรงเรียนบ้านดูนบ้านโนนแสง ซ.AH121 ต.โนนสวรรค์ อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 45190
โรงเรียนบ้านส้มโฮง ซ.2269 ต.โนนสวรรค์ อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 45190
โรงเรียนบ้านไทรทอง ซ.AH121 ต.ขี้เหล็ก อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 45190
โรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ ซ.AH121 ต.โนนสวรรค์ อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 45190
โรงเรียนบ้านบัวขาว ซ.AH121 ต.โนนสวรรค์ อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 45190
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ ซ.รอ. 3074 ต.โนนสวรรค์ อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 45190
โรงเรียนบ้านหนองอ่างดอกรัก ซ.AH121 ต.โนนสวรรค์ อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 45190
โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง ซ.AH121 ต.สระบัว อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 45190
โรงเรียนบ้านเขวาตะคลอง ซ.รพช. รอ. 3186 ต.โนนสวรรค์ อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 45190
สถานีอนามัยบ้านจานใต้ ซ.รอ. 4032 ต.โพนสูง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 45190
สถานีอนามัยตำบลขี้เหล็ก ซ.รอ. 4032 ต.ขี้เหล็ก อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 45190
สถานีอนามัยบ้านหนองส่วย ซ.2269 ต.โนนสง่า อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 45190
สถานีอนามัยบัวขาว ซ.AH121 ต.โนนสวรรค์ อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 45190
สถานีอนามัยบ้านโนนสวรรค์ ซ.รอ. 3074 ต.โนนสวรรค์ อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 45190
ที่ว่าการอำเภอปทุมรัตต์ ซ.2392 ต.บัวแดง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 45190
สำนักงานเทศบาลตำบลปทุมรัตต์ ซ.2269 ต.บัวแดง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 45190
สถานีตำรวจภูธรตำบลดู่ใหญ่ ซ.2392 ต.หนองแคน อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 45190
สถานีตำรวจภูธรอำเภอปทุมรัตต์ ซ.2392 ต.บัวแดง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 45190
สถานีตำรวจภูธรตำบลบ้านบัวขาว ซ.AH121 ต.โนนสวรรค์ อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 45190
โรงพยาบาลปทุมรัตต์ ซ.2392 ต.บัวแดง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 45190
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ซ.2392 ต.บัวแดง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 45190
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2392-2269 ต.บัวแดง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 45190
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202-2269 ต.โนนสวรรค์ อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 45190
วัดโพธิการาม ต.โพนสูง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 45190
วัดโพธิการาม อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 081-2974226
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง