ค้นพบจำนวน 4 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหัวโนนตาลน้อย ตำบลโนนตาล หมู่10 ต.โนนตาล อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
โรงเรียนบ้านหัวโนนตาล ซ.215 ต.โนนตาล อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
โรงเรียนสหสามัคคีวิทยา ซ.215 ต.โนนตาล อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
สถานีอนามัยตำบลโนนตาล ซ.215 ต.โนนตาล อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง