ค้นพบจำนวน 16 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองจิก ตำบลดงลาน ต.ดงลาน อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด
วัดโคกสูง ซ.อบจ. รอ. 1087 ต.ดงลาน อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดบ้านหนองจิก ซ.อบจ. รอ. 1087 ต.ดงลาน อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดธรรมวนาราม ซ.อบจ. รอ. 1038 ต.ดงลาน อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดบ้านดงลาน ซ.อบจ. รอ. 1038 ต.ดงลาน อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดบ้านเหล่าใหญ่ ซ.อบจ. รอ. 1076 ต.ดงลาน อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดศรีทองไพบูลย์วราราม(วัดเหล่าสมบูรณ์) ซ.232 ต.ดงลาน อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
วัดบ้านเหล่าเรือสามัคคีธรรม ซ.2045 ต.ดงลาน อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
โรงเรียนหนองจิกโคกสูง ซ.อบจ. รอ. 1087 ต.ดงลาน อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
โรงเรียนบ้านดงลาน(คุรุรัฐประชาสรรค์) ซ.อบจ. รอ. 1038 ต.ดงลาน อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ ซ.อบจ. รอ. 1076 ต.ดงลาน อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
โรงเรียนพณิชยการพลาญชัยร้อยเอ็ด ซ.2045 ต.ดงลาน อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
สถานีอนามัยหนองจิก ซ.อบจ. รอ. 1087 ต.ดงลาน อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
สำนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ถ.ราชการดำเนิน ต.ดงลาน อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.2045 ต.ดงลาน อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2045-232 ต.ดงลาน อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง