ค้นพบจำนวน 16 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโนนทอง ต.โนนแดง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเหล่าตามา ต.โนนแดง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
วัดบ้านโนนแดง ซ.219 ต.โนนแดง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
วัดอรัญญาวาส ซ.219 ต.โนนแดง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
วัดบ้านหัวขัว ซ.มค. 2035 ต.โนนแดง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
วัดบ้านศาลา ซ.มค. 2035 ต.โนนแดง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
วัดอัมพวันโนนทอง ซ.มค. 2035 ต.โนนแดง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม ซ.219 ต.โนนแดง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
โรงเรียนบ้านโนนแดงมะขามหวาน ซ.219 ต.โนนแดง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
โรงเรียนบ้านหัวหนอง ซ.219 ต.โนนแดง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
โรงเรียนบ้านเหล่าตามา ซ.219 ต.โนนแดง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
โรงเรียนบ้านศาลา ซ.มค. 2035 ต.โนนแดง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด ซ.มค. 2035 ต.โนนแดง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
สถานีอนามัยบ้านเหล่าตามา ซ.219 ต.โนนแดง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
สถานีอนามัยบ้านโนนทอง ซ.มค. 2035 ต.โนนแดง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
วัดรัมฌียาราม ต.โนนแดง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 44130
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง