ค้นพบจำนวน 17 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล พระพุทธบาท ต.พระพุทธบาท อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย 43130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยไฮ ต.พระพุทธบาท อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย 43130
วัดรอยพระบาทกุญชร ซ.211 ต.พระพุทธบาท อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย 43130
วัดถ้ำผาบก ซ.211 ต.พระพุทธบาท อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย 43130
วัดป่าภูช้างเผือก ซ.211 ต.พระพุทธบาท อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย 43130
วัดเทสรังสี ซ.211 ต.พระพุทธบาท อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย 43130
วัดป่าห้วยขุมแก้ว ซ.211 ต.พระพุทธบาท อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย 43130
วัดหินหมากเป้ง ซ.211 ต.พระพุทธบาท อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย 43130
วัดพระพุทธบาทเวินกุ่ม ซ.211 ต.พระพุทธบาท อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย 43130
วัดถ้ำปู่หล้า ซ.211 ต.พระพุทธบาท อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย 43130
วัดลุมพินีวัน ซ.รพช. นค. 3155 ต.พระพุทธบาท อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย 43130
วัดศิริบรรพต ซ.รพช. นค. 3155 ต.พระพุทธบาท อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย 43130
โรงเรียนบ้านวังน้ำมอก ซ.211 ต.พระพุทธบาท อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย 43130
โรงเรียนพระพุทธบาทวิทยาคม ซ.211 ต.พระพุทธบาท อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย 43130
โรงเรียนพระพุทธบาทเทสรังสีวิทยา ซ.211 ต.พระพุทธบาท อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย 43130
สถานีอนามัยตำบลพระพุทธบาท ซ.211 ต.พระพุทธบาท อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย 43130
สถานีอนามัยบ้านห้วยไฮ ซ.รพช. นค. 3155 ต.พระพุทธบาท อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย 43130
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง