ค้นพบจำนวน 43 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลโพนพิสัย 192 ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120
โรงพยาบาลพิสัยเวช 638 ถ.ภิรมยาราม ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพนพิสัย 43 ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120
วัดป่าเวินศรี ซ.212 ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120
วัดท่าเวินศรี ซ.212 ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120
วัดจอมนาง ซ.212 ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120
วัดศรีวิลัย ซ.2267 ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120
วัดบ้านเสริมสุข ซ.2267 ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120
วัดยอดแก้ว ซ.212 ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120
วัดป่าสร้างฤาษี ซ.2267 ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120
วัดจอมทอง ซ.212 ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120
วัดทรงธรรมวนาวาส ซ.2267 ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120
วัดภิรมยาราม ซ.212 ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120
วัดพระศรีหฤทัย ซ.212 ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120
วัดมณีโคตร ซ.212 ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120
วัดเมืองคลัง ซ.212 ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120
วัดทุ่งธาตุ ซ.212 ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120
วัดบ้านนาเพียงน้อย ซ.2267 ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120
โรงเรียนอนุบาลภัทรมน ซ.รพช. นค. 3170 ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120
โรงเรียนบ้านเวินร่องถ่อนสามัคคื ซ.รพช. นค. 3170 ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120
โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย ซ.212 ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120
โรงเรียนเทคโนโลยีโพนพิสัย ซ.2267 ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120
โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ ซ.2267 ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120
โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย ซ.212 ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 ซ.2267 ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120
โรงเรียนบ้านทุ่งธาตุ ซ.2267 ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120
โรงเรียนบ้านนาเพียงน้อย ซ.2267 ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพนพิสัย ซ.212 ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคายเขต 2 ซ.212 ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120
สำนักงานเทศบาลตำบลจุมพล ซ.212 ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120
ที่ว่าการอำเภอโพนพิสัย ซ.212 ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120
สำนักงานที่ดินจังหวัดหนองคาย สาขาโพนพิสัย ซ.212 ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120
สถานีตำรวจภูธรอำเภอโพนพิสัย ซ.212 ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120
โรงแรมเอ็กซ์-โอ ซ.212 ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120
โรงแรมเอเซีย ซ.212 ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120
โรงพยาบาลโพนพิสัย ซ.212 ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ซ.212 ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120
สถานีบริการน้ำมันเชลล์ ซ.212 ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.212 ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120
สถานีบริการน้ำมันทีพีไอ ซ.212 ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120
คริสตจักรพรพระคริสต์(โพนพิสัย) ซ.212 ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2267-212 ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120
สถานีจอดรถโดยสารเทศบาลตำบลจุมพล ต.จุมพล อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง