ค้นพบจำนวน 14 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เพิ่มสุข ต.บ้านเพิ่ม อ.ผาขาว จ.เลย
วัดถวิลคงคาวนาราม ซ.2400 ต.บ้านเพิ่ม อ.ผาขาว จ.เลย 42240
วัดถ้ำข้าวสาร ซ.2400 ต.บ้านเพิ่ม อ.ผาขาว จ.เลย 42240
วัดถ้ำผาสวรรค์ ซ.2400 ต.บ้านเพิ่ม อ.ผาขาว จ.เลย 42240
วัดอุดรบรรพต ซ.2400 ต.บ้านเพิ่ม อ.ผาขาว จ.เลย 42240
วัดโพธิ์ชัย ซ.2400 ต.บ้านเพิ่ม อ.ผาขาว จ.เลย 42240
วัดป่าสามัคคีธรรม ซ.ลย. 4016 ต.บ้านเพิ่ม อ.ผาขาว จ.เลย 42240
วัดไชยทอง ซ.ลย. 4016 ต.บ้านเพิ่ม อ.ผาขาว จ.เลย 42240
วัดป่าบ้านห้วยโจด ซ.ลย. 4016 ต.บ้านเพิ่ม อ.ผาขาว จ.เลย 42240
วัดถ้ำหาดนิมิตร ซ.ลย. 4016 ต.บ้านเพิ่ม อ.ผาขาว จ.เลย 42240
โรงเรียนบ้านผาสะนา ซ.2400 ต.บ้านเพิ่ม อ.ผาขาว จ.เลย 42240
โรงเรียนบ้านเพิ่ม ซ.2400 ต.บ้านเพิ่ม อ.ผาขาว จ.เลย 42240
โรงเรียนบ้านโคกผักหวาน ซ.ลย. 4016 ต.บ้านเพิ่ม อ.ผาขาว จ.เลย 42240
สถานีอนามัยเพิ่มสุข ซ.2400 ต.บ้านเพิ่ม อ.ผาขาว จ.เลย 42240
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง