ค้นพบจำนวน 13 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สมศักดิ์พัฒนา ต.ผาขาว อ.ผาขาว จ.เลย
วัดราษฎร์สามัคคีธรรม ซ.2141 ต.ผาขาว อ.ผาขาว จ.เลย 42240
วัดศิริธรรมารัตนนุสรณ์ ซ.2141 ต.ผาขาว อ.ผาขาว จ.เลย 42240
วัดสุขทวีคูณ ซ.ลย. 4016 ต.ผาขาว อ.ผาขาว จ.เลย 42240
วัดสมศักดิ์พัฒนาราม ซ.ลย. 4016 ต.ผาขาว อ.ผาขาว จ.เลย 42240
วัดป่านิมิตรอุดมพร ซ.2141 ต.ผาขาว อ.ผาขาว จ.เลย 42240
วัดป่าเจริญสุข ซ.2141 ต.ผาขาว อ.ผาขาว จ.เลย 42240
โรงเรียนบ้านหัวฝาย ซ.2141 ต.ผาขาว อ.ผาขาว จ.เลย 42240
โรงเรียนบ้านดงน้อย ซ.ลย. 4016 ต.ผาขาว อ.ผาขาว จ.เลย 42240
โรงเรียนบ้านผาขาว ซ.2141 ต.ผาขาว อ.ผาขาว จ.เลย 42240
โรงเรียนบ้านแสนสุข ซ.2141 ต.ผาขาว อ.ผาขาว จ.เลย 42240
สถานีอนามัยสมศักดิ์พัฒนา ซ.2141 ต.ผาขาว อ.ผาขาว จ.เลย 42240
คริสตจักรภูผาขาว ซ.2141 ต.ผาขาว อ.ผาขาว จ.เลย 42240
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง