ค้นพบจำนวน 963 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หินตั้ง ต.จอมศรี อ.เชียงคาน จ.เลย 42110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองใหญ่ จ.เลย 42220
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านยาง ต.ท่าลี่ อ.ท่าลี่ จ.เลย 42140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกลาง ซ. 7 ต.ร่องจิก อ.ภูเรือ จ.เลย 42160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโพน ต.นาซ่าว อ.เชียงคาน จ.เลย 42110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทรายขาว ต.ทรายขาว อ.วังสะพุง จ.เลย 42130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตากแดด ต.หนองงิ้ว อ.วังสะพุง จ.เลย 42130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ขอนแก่น ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง จ.เลย 42130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ขอนแก่น 234 ต.นาโป่ง อ.เมืองเลย จ.เลย 42000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โนนสว่าง ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย 42130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โนนสว่าง ต.นามาลา อ.นาแห้ว จ.เลย 42170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี จ.เลย 42190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อาฮี หมู่1 ต.อาฮี อ.ท่าลี่ จ.เลย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หาดทรายขาว ต.หาดทรายขาว อ.เชียงคาน จ.เลย 42110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หาดคัมภีร์ ต.หาดคัมภีร์ อ.ปากชม จ.เลย 42150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หัวฝาย จ.เลย 42220
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หัวนา 149 ต.นาโป่ง อ.เมืองเลย จ.เลย 42000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ห้วยอาลัย ต.ห้วยบ่อซืน อ.ปากชม จ.เลย 42150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ห้วยสีเสียด ต.ห้วยสีเสียด อ.ภูหลวง จ.เลย 42230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ห้วยส้มใต้ ต.ผานกเค้า อ.ภูกระดึง จ.เลย 42180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ห้วยส้ม 49 ต.ห้วยส้ม อ.ภูกระดึง จ.เลย 42180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ห้วยยาง ต.โนนป่าซาง อ.ผาขาว จ.เลย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ห้วยพิชัย ต.ห้วยพิชัย อ.ปากชม จ.เลย 42150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ห้วยผุก ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง จ.เลย 42130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ห้วยผักเน่า ต.ลาดค่าง อ.ภูเรือ จ.เลย 42160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ห้วยป่าน จ.เลย 42220
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ห้วยปลาดุก ต.น้ำสวย อ.เมืองเลย จ.เลย 42000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ห้วยบ่อซืน ต.ห้วยบ่อซืน อ.ปากชม จ.เลย 42150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ห้วยตาด ต.นาดอกคำ อ.นาด้วง จ.เลย 42210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ห้วยกระทิง 191/1 ต.กกทอง อ.เมืองเลย จ.เลย 42000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ห้วยเหียม ต.หาดคัมภีร์ อ.ปากชม จ.เลย 42150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หลักร้อยหกสิบ จ.เลย 42190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองอุมลัว ต.โพนสูง อ.ด่านซ้าย จ.เลย 42120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองหมากแก้ว จ.เลย 42190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองผือ ต.นาหอ อ.ด่านซ้าย จ.เลย 42120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองผำ 204 ต.นาดินดำ อ.เมืองเลย จ.เลย 42000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองบง หมู่2 ต.น้ำทูน อ.ท่าลี่ จ.เลย 42140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สานตม ต.สานตม อ.ภูเรือ จ.เลย 42160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สมศักดิ์พัฒนา ต.ผาขาว อ.ผาขาว จ.เลย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สงเปือย ต.ธาตุ อ.เชียงคาน จ.เลย 42110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ศรีอุบล ต.ภูหอ อ.ภูหลวง จ.เลย 42230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ศรีโพนแท่น 328 ต.นาซ่าว อ.เชียงคาน จ.เลย 42110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วังบอน ต.โป่ง อ.ด่านซ้าย จ.เลย 42120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ร่องจิก ต.ร่องจิก อ.ภูเรือ จ.เลย 42160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล พวยเด้ง ต.ท่าช้างคล้อง อ.ผาขาว จ.เลย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล พรประเสริฐ จ.เลย 42220
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ผาน้อย ต.ผาน้อย อ.วังสะพุง จ.เลย 42130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ผานกเค้า 180 ต.ผานกเค้า อ.ภูกระดึง จ.เลย 42180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ผาแบ่น ต.บุฮม อ.เชียงคาน จ.เลย 42110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ป่าก่อ ต.แสงภา อ.นาแห้ว จ.เลย 42170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ปากหมาก 143 ต.ศรีสองรัก อ.เมืองเลย จ.เลย 42100
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ปากหมัน ต.ปากหมัน อ.ด่านซ้าย จ.เลย 42120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ปากปวน ต.ปากปวน อ.วังสะพุง จ.เลย 42130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ปากคาน 136/1 หมู่2 ต.หนองผือ อ.ท่าลี่ จ.เลย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ปากโป่ง ต.ลาดค่าง อ.ภูเรือ จ.เลย 42160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ปวนพุ จ.เลย 42190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ปลาบ่า ต.ปลาบ่า อ.ภูเรือ จ.เลย 42160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บุฮม ต.บุฮม อ.เชียงคาน จ.เลย 42110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหินตลาด ตำบลโนนสะอาด ต.ท่าช้างคล้อง อ.ผาขาว จ.เลย 42240
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองกุงแก้ว ตำบลหนองกุงแก้ว ต.โนนป่าซาง อ.ผาขาว จ.เลย 42240
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสูบ 214 ซ.โรงเรียนบ้านสูบ ต.น้ำสวย อ.เมืองเลย จ.เลย 42000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสงาว ต.ห้วยพิชัย อ.ปากชม จ.เลย 42150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านผึ้ง ต.วังยาว อ.ด่านซ้าย จ.เลย 42120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านผาสุก ตำบลหนองกุงแก้ว ต.โนนป่าซาง อ.ผาขาว จ.เลย 42240
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโนนสวรรค์ ตำบลอุทัยสวรรค์ ต.โนนป่าซาง อ.ผาขาว จ.เลย 42240
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลยางหล่อ ต.ท่าช้างคล้อง อ.ผาขาว จ.เลย 42240
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเมี่ยง 150/1 หมู่9 ต.หนองผือ อ.ท่าลี่ จ.เลย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเพีย 15 ถ.ไร่ทาม สงเปีอย ต.น้ำสวย อ.เมืองเลย จ.เลย 42000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล น้ำภู 256 ต.เมือง อ.เมืองเลย จ.เลย 42000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล น้ำแคม 128/1 อ.ท่าลี่ จ.เลย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล น้ำเย็น ต.โป่ง อ.ด่านซ้าย จ.เลย 42120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นาอาน 42 ต.นาอาน อ.เมืองเลย จ.เลย 42000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นาอ่างคำ จ.เลย 42220
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นาอ้อ 40 ต.นาอ้อ อ.เมืองเลย จ.เลย 42100
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นาวัว ต.ทรายขาว อ.วังสะพุง จ.เลย 42130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นามูลตุ่น ต.ห้วยสีเสียด อ.ภูหลวง จ.เลย 42230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นาพึง ต.นาพึง อ.นาแห้ว จ.เลย 42170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นาป่าหนาด ต.จอมศรี อ.เชียงคาน จ.เลย 42110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นาตาด ต.ท่าช้างคล้อง อ.ผาขาว จ.เลย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นาดี ต.นาดี อ.ด่านซ้าย จ.เลย 42120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นาดอกคำ ต.นาดอกคำ อ.นาด้วง จ.เลย 42210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นาดอกไม้ ต.หนองหญ้าปล้อง อ.วังสะพุง จ.เลย 42130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นาจาน ต.ปากตม อ.เชียงคาน จ.เลย 42110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นาค้อ ต.ปากชม อ.ปากชม จ.เลย 42150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นากระเซ็ง หมู่4 ต.อาฮี อ.ท่าลี่ จ.เลย
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นาโก ต.ภูกระดึง อ.ภูกระดึง จ.เลย 42180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นาแปนใต้ ซ.เทศบาล 40 ต.ศรีฐาน อ.ภูกระดึง จ.เลย 42180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นาแขม 111 ต.นาแขม อ.เมืองเลย จ.เลย 42000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นาแก ต.ผาบิ้ง อ.วังสะพุง จ.เลย 42130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นาเจริญ ต.เหล่ากอหก อ.นาแห้ว จ.เลย 42170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล น้อยสามัคคี จ.เลย 42190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ธาตุ ต.ธาตุ อ.เชียงคาน จ.เลย 42110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ท่าสะอาด ต.ท่าสะอาด อ.นาด้วง จ.เลย 42210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ท่าสวรรค์ ถ.นิคมพัฒนา ต.ท่าสวรรค์ อ.นาด้วง จ.เลย 42210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ท่าศาลา ต.สานตม อ.ภูเรือ จ.เลย 42160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ท่าบม ต.ธาตุ อ.เชียงคาน จ.เลย 42110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ท่าดีหมี ต.ปากตม อ.เชียงคาน จ.เลย 42110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทับกี่ ต.โป่ง อ.ด่านซ้าย จ.เลย 42120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ซำบุ่น จ.เลย 42220
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ชมเจริญ ต.ชมเจริญ อ.ปากชม จ.เลย 42150
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง