ค้นพบจำนวน 31 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยผึ้ง ต.บ้านโปร่ง ต.จำปี อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าไฮ ต.จำปี ต.จำปี อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโนนม่วง ต.จำปี ต.จำปี อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230
โรงพยาบาลศรีธาตุ 252 ถ.สมศิริ ต.จำปี อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีธาตุ ต.จำปี อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230
วัดศรีสว่างรัตนาราม ซ.2393 ต.จำปี อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230
วัดราษฎรสามัคคีธรรม ซ.2023 ต.จำปี อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230
วัดมัคคราราม ซ.2023 ต.จำปี อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230
วัดป่าอุดมบำเพ็ญเพียร ซ.2023 ต.จำปี อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230
วัดรุ่งอรุณวราราม ซ.2231 ต.จำปี อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230
วัดป่าพรศรีวิปัสสนา ซ.2023 ต.จำปี อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230
วัดสว่างบรมนิวาส ซ.2023 ต.จำปี อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230
วัดศรีธาตุประมัญชา ซ.รพช. ต.จำปี อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230
วัดสระแก้ว ซ.2231 ต.จำปี อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230
วัดป่าสามัคคีธรรม ซ.2231 ต.จำปี อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230
วัดโพธิ์ศรีสำราญ ซ.2231 ต.จำปี อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230
วัดป่าอรัญญาวิเวก ซ.2231 ต.จำปี อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230
วัดชัยภูมิ ซ.รพช. ต.จำปี อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230
วัดแสงจันทร์วราราม ซ.รพช. ต.จำปี อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230
โรงเรียนบ้านโนนม่วง ซ.2393 ต.จำปี อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230
โรงเรียนบ้านโคกข่า ซ.2023 ต.จำปี อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230
โรงเรียนบ้านโนนสูง ซ.2023 ต.จำปี อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230
โรงเรียนบ้านสมดี ซ.2023 ต.จำปี อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230
โรงเรียนชุมชนจำปี ซ.รพช. ต.จำปี อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230
โรงเรียนบ้านโคกน้อย ซ.2231 ต.จำปี อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230
โรงเรียนบ้านสงเปลือย ซ.2231 ต.จำปี อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230
โรงเรียนขอนแก่นวิทยาเสริม ซ.รพช. ต.จำปี อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230
สถานีอนามัยโนนม่วง ซ.2393 ต.จำปี อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230
สถานีอนามัยท่าไฮ ซ.2231 ต.จำปี อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230
โรงพยาบาลอำเภอศรีธาตุ ซ.2023 ต.จำปี อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2023-2231 ต.จำปี อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี 41230
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง