ค้นพบจำนวน 154 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองบัว บ้านหนองบัว 477/4 ซ.เจริญศรีพัฒนา หมู่1 ต.หนองบัว อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองขอนกว้าง บ้านอีเลี่ยน 187 หมู่5 ต.หนองขอนกว้าง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหมูม่น ต.หมูม่น ต.หมูม่น อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองหมื่นท้าว ตำบลโนนสูง ต.โนนสูง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41330
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองนาคำ หนองนาคำ 169 ต.หนองนาคำ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองตะไก้ หนองไผ่ 129 หมู่4 ต.หนองไผ่ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41330
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองไฮ หนองไฮ ต.หนองไฮ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองใหญ่ บ้านจั่น ต.บ้านจั่น อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองใส ตำบลหนองนาคำ 772 หมู่3 ต.หนองนาคำ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปากดง ตำบลนิคมสงเคราะห์ 123 ถ.บุญยาหาร ต.นิคมสงเคราะห์ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนิคมทหารผ่านศึก นิคมทหารผ่านศึก หมู่6 ต.บ้านตาด อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาพู่ ต.นาพู่ ต.บ้านขาว อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาข่า นาข่า อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนากว้าง นากว้าง ต.นากว้าง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านตาด 57 ต.บ้านตาด อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านจำปา 136 ต.เชียงยืน อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านขาว บ้านพรานเหมือน 298 หมู่2 ต.บ้านขาว อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโสกน้ำขาว หนองไฮ ต.หนองไฮ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโนนตูม นาข่า 30 อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโคก ต.โพนงาม ต.หนองไผ่ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41330
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแม่นนท์ ต.หนองไผ่ ต.หนองไผ่ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41330
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเลื่อม ต.บ้านเลื่อม 273 หมู่1 ต.บ้านเลื่อม อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลโนนสูง บ้านป่าหวาย ต.โนนสูง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41330
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กุดสระ บ้านโนนยาง ต.สามพร้าว อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เชียงยืน บ้านหนองเป็ด ถ.อุดรธานี-กุดจับ ต.เชียงยืน อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เชียงพิณ บ้านเชียงพิณ 745 ต.เชียงพิณ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุดรธานี ต.หนองไผ่ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41330
ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดอุดรธานี 271 หมู่1 ต.หนองไผ่ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41330
ศู่นย์บริการสาธารณสุข(เทศบาล 8) ถ.นเรศวร ต.บ้านเลื่อม อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
สถานพยาบาลชัยเกษมการแพทย์ 2 136/31 ถ.นิตโย ต.หนองบัว อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
สถานพยาบาลเรือนจำกลางอุดรธานี 64 ถ.ศรีสุข ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
ศูนย์บริการสาธารณสุข(หนองสิม) ซ.อดุลยเดช 8 ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
เทศบาลนครอุดรธานี ซ.คลองเจริญสุข ต.บ้านเลื่อม อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
โรงพยาบาลอุดรธานี 33 ถ.เพาะนิยม อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
โรงพยาบาลหมอไพโรจน์(1991) 227 ซ.อุดรดุษฎี 17 ถ.อุดร-หนองคาย หมู่7 ต.หนองบัว อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
โรงพยาบาลปัญญาเวชอินเตอร์ 111 ซ.ริมหนองบัว 1 ถ.ประจักษ์ศิลปาคม ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
โรงพยาบาลนอร์ทอีสเทอร์นวัฒนา 70/7-8 ถ.ศุภกิจจรรยา ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม 550 ถ.ทหาร ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
โรงพยาบาลกองบิน 23 549 ต.หนองขอนกว้าง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
โรงพยาบาลเอกอุดร 555/5 ถ.โพศรี ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
ศูนย์มะเร็งอุดรธานี 36 ถ.อุดรธานี-ขอนแก่น หมู่1 ต.หนองไผ่ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41330
ศูนย์วิชาการศูนย์วิทยาศสตร์การแพทย์อุดรธานี ต.หนองไผ่ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41330
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุดรธานี ถ.หมากแข้ง ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 4 ถ.อธิบดี ต.หมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีอุดรธานี ซ.มิตรภาพ ต.หนองไผ่ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41330
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี ซ.มิตรภาพ ต.หนองไผ่ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41330
วัดหนองหูลิง ซ.2313 ต.หนองไฮ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
วัดเกาะแก้ว ซ.2313 ต.หนองไฮ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
วัดธรรมโยธินนิวาส ซ.2313 ต.หนองไฮ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
วัดป่าเสนาราม ซ.รพช. อด. 3191 ต.บ้านตาด อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
วัดเฉลิมสุขยาราม ซ.รพช. ต.บ้านตาด อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
วัดสุวรรณุทการาม ซ.มิตรภาพ ต.โนนสูง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41330
วัดโนนสะอาด ซ.2313 ต.หนองไฮ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
วัดป่าศรัทธาธรรม ซ.มิตรภาพ ต.โนนสูง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41330
วัดโนนเดื่อ ซ.รพช. ต.บ้านตาด อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
วัดศรีวัฒนาราม ซ.มิตรภาพ ต.หนองไผ่ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41330
วัดป่าบ้านหนองไฮ ซ.2313 ต.หนองไฮ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
วัดป่าวิเวกวราราม ซ.มิตรภาพ ต.หนองไผ่ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41330
วัดวิสุทธิการาม ซ.มิตรภาพ ต.หนองไผ่ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41330
วัดทัศนียเขต 2 ซ.มิตรภาพ ต.หนองไผ่ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41330
วัดทัศนียเขต ซ.มิตรภาพ ต.หนองไผ่ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41330
วัดป่าไพรรัตนวณาราม ซ.2313 ต.บ้านตาด อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
วัดป่าลาดทอง ซ.2313 ต.หนองไฮ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
วัดศีรประทุมวราราม ซ.AH12 ต.หนองไผ่ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41330
วัดใหม่บูรพาราม ซ.2313 ต.บ้านตาด อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
วัดวุฒิวงศ์สุขยาราม ซ.2313 ต.บ้านตาด อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
วัดป่ามอดินแดง ซ.2313 ต.บ้านตาด อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
วัดศรีหราช ซ.2313 ต.หนองไฮ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
วัดอนุราษฎร์โสภาราม ซ.AH12 ต.หนองไผ่ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41330
วัดอุทิศยาราม ซ.มิตรภาพ ต.หนองไผ่ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41330
วัดจันทร์ธราราม ซ.2313 ต.หนองไฮ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
วัดสามัคคีศรีสมพรม ซ.AH12 ต.หนองไผ่ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41330
วัดป่าภูทองเทพนิมิต ซ.2313 ต.หนองไฮ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ ซ.2313 ต.หนองไฮ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
โรงเรียนบ้านกกสะทอนเครือหวายดิน ซ.รพช. ต.บ้านตาด อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
โรงเรียนชุมชนโนนสูง ซ.มิตรภาพ ต.โนนสูง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41330
โรงเรียนหนองไฮวิทยา ซ.2313 ต.หนองไฮ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
โรงเรียนบ้านโนนเดื่อ ซ.รพช. ต.บ้านตาด อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ ซ.มิตรภาพ ต.หนองไผ่ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41330
โรงเรียนบ้านหนองไผ่ ซ.มิตรภาพ ต.หนองไผ่ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41330
โรงเรียนบ้านแม่นนท์ ซ.มิตรภาพ ต.หนองไผ่ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41330
โรงเรียนบ้านหนิงบัวเงิน ซ.มิตรภาพ ต.หนองไผ่ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41330
โรงเรียนบ้านโคกลาด ซ.2313 ต.หนองไฮ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
โรงเรียนบ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร ซ.AH12 ต.หนองไผ่ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41330
โรงเรียนบ้านหลุบหวายป่าขาม ซ.2313 ต.หนองไฮ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
โรงเรียนบ้านหนองประเสริฐ ซ.2313 ต.บ้านตาด อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
โรงเรียนบ้านโนนเชียงค้ำ ซ.2313 ต.หนองไฮ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
สถานีอนามัยนิคมทหารผ่านศึก ซ.2313 ต.หนองไฮ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
สถานีอนามัยโนนสูง ซ.มิตรภาพ ต.โนนสูง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41330
สถานีอนามัยหนองตะไก้ ซ.มิตรภาพ ต.หนองไผ่ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41330
สถานีอนามัยหนองไฮ ซ.2313 ต.หนองไฮ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
สถานีอนามัยบ้านแม่นนท์ ซ.มิตรภาพ ต.หนองไผ่ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41330
สถานีพัฒนาที่ดินอุดรธานี ซ.มิตรภาพ ต.โนนสูง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41330
สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสูง-น้ำคำ ซ.มิตรภาพ ต.โนนสูง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41330
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 ซ.มิตรภาพ ต.โนนสูง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41330
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์อุดรธานี ซ.มิตรภาพ ต.หนองไผ่ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41330
สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองอุดรธานี สาขาโนนสูง ซ.มิตรภาพ ต.โนนสูง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41330
สถานีบริการน้ำมันคอสโม่ ซ.มิตรภาพ ต.หนองไผ่ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41330
คริสตจักรปลูกจิตโนนสูง ซ.มิตรภาพ ต.โนนสูง อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41330
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2-2255 ต.บ้านขาว อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง