ค้นพบจำนวน 32 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองบัวดีหมี 209 หมู่7 ต.ท่าพระ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลท่าพระ ต.ท่าพระ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40260
วิทยาลัยสารพัดช่างขอนแก่น ซ.มิตรภาพ ต.ท่าพระ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40260
วัดท่าพระเนาว์ ซ.มิตรภาพ ต.ท่าพระ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40260
วัดโพธิ์ศรี ซ.208 ต.ท่าพระ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40260
วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์ ซ.มิตรภาพ ต.ท่าพระ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40260
วัดป่าสวนมอน ซ.208 ต.ท่าพระ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40260
วัดศิริมงคล ซ.มิตรภาพ ต.ท่าพระ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40260
วัดเทพบูรณาราม ซ.ขก. 1011 ต.ท่าพระ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40260
วัดภูมิหลักฐาน(หนองแวง) ซ.208 ต.ท่าพระ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40260
วัดโนนทอง ซ.208 ต.ท่าพระ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40260
โรงเรียนบ้านท่าพระเนาว์ ซ.มิตรภาพ ต.ท่าพระ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40260
โรงเรียนบ้านหนองโข่ย(ประชารัฐบำรุง) ซ.208 ต.ท่าพระ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40260
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าพระ(หงษ์เทศอนุกูล) ซ.มิตรภาพ ต.ท่าพระ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40260
โรงเรียนบ้านหนองบัวดีหมี ซ.ศรีวิไล ต.ท่าพระ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40260
โรงเรียนอนุบาลเพียงนภา ซ.ศรีวิไล ต.ท่าพระ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40260
โรงเรียนบ้านหนองแวงบวรวิทย์ ซ.AH12 ต.ท่าพระ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40260
โรงเรียนบ้านห้วยเตยพัฒนา ซ.208 ต.ท่าพระ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40260
สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 4 ซ.มิตรภาพ ต.ท่าพระ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40260
สถานีอนามัยบ้านหนองบัวดีหมี ซ.มิตรภาพ ต.ท่าพระ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40260
สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ซ.มิตรภาพ ต.ท่าพระ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40260
สำนักงานปศุสัตว์ภาค 4 ซ.AH12 ต.ท่าพระ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40260
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 4 ซ.208 ต.ท่าพระ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40260
สถานีอากาศเกษตรท่าพระกรมอุตุนิยมวิทยา ซ.208 ต.ท่าพระ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40260
สำนักงานเทศบาลตำบลท่าพระ ซ.ศรีวิไล ต.ท่าพระ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40260
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ซ.208 ต.ท่าพระ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40260
สถานีตำรวจภูธรตำบลท่าพระ ซ.มิตรภาพ ต.ท่าพระ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40260
สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ซ.มิตรภาพ ต.ท่าพระ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40260
สถานีบริการน้ำมันเชลล์ ซ.มิตรภาพ ต.ท่าพระ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40260
สถานีบริการน้ำมันเชลล์ ซ.มิตรภาพ ต.ท่าพระ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40260
สถานีรถไฟท่าพระ ต.ท่าพระ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40260
วิชชิ่งทรี รีสอร์ท ขอนแก่น 14/1 หมู่5 ต.ท่าพระ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40260 043209333 ?
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง