ค้นพบจำนวน 677 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนากอก ตำบลนากอก จ.หนองบัวลำภู 39180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาแก ตำบลนาแก 116 จ.หนองบัวลำภู
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดอนยานาง จ.หนองบัวลำภู 39000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี จ.หนองบัวลำภู 39000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหัวนา ตำบลหัวนา จ.หนองบัวลำภู 39000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหันนางาม ตำบลหันนางาม จ.หนองบัวลำภู 39180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยหว้า ตำบลศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู 39180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยลึก ตำบลโพธิ์ชัย จ.หนองบัวลำภู 39000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยมะหลี่ ตำบลโนนเมือง จ.หนองบัวลำภู 39140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยโจด ตำบลโนนขมิ้น จ.หนองบัวลำภู 39000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหยวก ต.บ้านหยวก จ.หนองบัวลำภู 39270
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหมากเลื่อม ตำบลลำภู จ.หนองบัวลำภู 39000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองหว้าน้อย ตำบลหนองหว้า จ.หนองบัวลำภู 39000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองบัวน้อย ตำบลนาด่าน จ.หนองบัวลำภู 39270
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองบัวโซม ตำบลหนองสวรรค์ จ.หนองบัวลำภู 39000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองบัวเหนือ ตำบลโนนทัน จ.หนองบัวลำภู 39000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองทุ่ม ตำบลบ้านค้อ จ.หนองบัวลำภู 39140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองตานา ตำบลโคกใหญ่ จ.หนองบัวลำภู 39140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองแก ตำบลหนองแก จ.หนองบัวลำภู 39000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองเรือ ตำบลหนองเรือ จ.หนองบัวลำภู 39140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านศรีวิชัย ตำบลศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู 39180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวิจิตรพัฒนา ตำบลนาดี จ.หนองบัวลำภู 39350
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังม่วง ตำบลเทพคีรี จ.หนองบัวลำภู
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังปลาป้อม ตำบลวังปลาป้อม จ.หนองบัวลำภู
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านร่องน้ำใส ตำบลกุดดินจี่ จ.หนองบัวลำภู 39350
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านยางหลวงเหนือ ตำบลกุดจิก จ.หนองบัวลำภู 39000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านยางชุม ตำบลเก่ากลอย จ.หนองบัวลำภู 39350
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพร้าว ตำบลบ้านพร้าว จ.หนองบัวลำภู 39000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพนาวัลย์ ตำบลดงสวรรค์ จ.หนองบัวลำภู 39350
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านฝายหิน ตำบลโนนม่วง จ.หนองบัวลำภู 39000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านผากลางนา ต.สามัคคี จ.หนองบัวลำภู 39270
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านผาเวียง ตำบลนาแก จ.หนองบัวลำภู 39170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านป่าไม้งาม ตำบลป่าไม้งาม จ.หนองบัวลำภู 39000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านป่าแดงงาม ตำบลกุดแห่ จ.หนองบัวลำภู 39170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบุญทัน ตำบลบ้านโคก จ.หนองบัวลำภู 39170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบก ตำบลบ้านพร้าว จ.หนองบัวลำภู 39000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนิคมพัฒนา ตำบลนิคมพัฒนา จ.หนองบัวลำภู 39140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านน้ำปู่น้อย ต.บ้านหยวก จ.หนองบัวลำภู 39270
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านน้ำกง ตำบลนาสี จ.หนองบัวลำภู 39270
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาหนองทุ่ม ตำบลนากอก จ.หนองบัวลำภู 39180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาหนองทุ่ม ตำบลกุดดินจี่ จ.หนองบัวลำภู 39350
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนามะเฟือง ตำบลนามะเฟือง จ.หนองบัวลำภู 39000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาคำไฮ ตำบลนาคำไฮ จ.หนองบัวลำภู 39000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนากลาง ตำบลนาเหล่า ถ.อุดร-เลย จ.หนองบัวลำภู
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาเลิง ตำบลโนนขมิ้น จ.หนองบัวลำภู 39000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาเจริญ ตำบลวังทอง จ.หนองบัวลำภู
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทุ่งสว่าง(นาด่าน/สุขสำราญ) ตำบลนาด่าน จ.หนองบัวลำภู 39270
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าอุทัย ตำบลอุทัยสวรรค์ จ.หนองบัวลำภู 39170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าลาด ตำบลหนองเรือ จ.หนองบัวลำภู 39140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านทรายมูล ตำบลทรายทอง จ.หนองบัวลำภู 39180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านถิ่น ตำบลบ้านถิ่น จ.หนองบัวลำภู 39140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดอนกู่ ตำบลปางกู่ จ.หนองบัวลำภู 39140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดอนเกล็ด ตำบลยางหล่อ จ.หนองบัวลำภู 39000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดงมะไฟ ตำบลดงมะไฟ จ.หนองบัวลำภู 39270
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดงพัฒนา ต.นางัว จ.หนองบัวลำภู 39270
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดงบาก ตำบลนิคมพัฒนา จ.หนองบัวลำภู 39140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านซ่ำเสี้ยว ตำบลฝั่งแดง จ.หนองบัวลำภู 39350
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านค่ายสว่าง ตำบลนาดี จ.หนองบัวลำภู 39270
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านค้อ ตำบลบ้านค้อ จ.หนองบัวลำภู 39140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านข้องโป้ ตำบลบ้านขาม จ.หนองบัวลำภู 39000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกุดสะเทียน ตำบลกุดสะเทียน จ.หนองบัวลำภู 39000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกุดผึ้ง ตำบลกุดผึ้ง จ.หนองบัวลำภู 39270
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกุดกระสู้ ตำบลเก่ากลอย จ.หนองบัวลำภู 39350
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านก้าวหน้า ตำบลกุดดู่ จ.หนองบัวลำภู 39140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านก่าน ตำบลฝั่งแดง จ.หนองบัวลำภู 39350
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโสกก้านเหลือง ตำบลบ้านถิ่น จ.หนองบัวลำภู 39140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโป่งแค ตำบลด่านช้าง จ.หนองบัวลำภู 39170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโนนอุดมพัฒนา ตำบลหนองบัวใต้ จ.หนองบัวลำภู 39180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลนาสี จ.หนองบัวลำภู 39270
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลนาคำไฮ จ.หนองบัวลำภู 39000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโนนสงวน ตำบลโนนม่วง จ.หนองบัวลำภู 39000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโนนม่วง ตำบลโนนเมือง จ.หนองบัวลำภู 39000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโนนภูทอง ตำบลวังทอง จ.หนองบัวลำภู
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโนนปอแดง ตำบลบ้านโคก จ.หนองบัวลำภู 39270
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโนนคูณ ตำบลโนนสะอาด จ.หนองบัวลำภู 39180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโนนคูณ ตำบลบ้านขาม จ.หนองบัวลำภู 39000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโชคชัย ตำบลดงมะไฟ จ.หนองบัวลำภู 39270
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโคกม่วง ตำบลโคกม่วง จ.หนองบัวลำภู 39140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโคกนกพัฒนา ตำบลบุญทัน จ.หนองบัวลำภู 39270
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโคกกลาง ตำบลป่าไม้งาม จ.หนองบัวลำภู 39000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเซิน ตำบลนาดี จ.หนองบัวลำภู 39270
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โนนสวรรค์ จ.หนองบัวลำภู 39170
สถานพยาบาลวีรพลการแพทย์ จ.หนองบัวลำภู 39000
สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู 111 ถ.นาลาด-สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู 39000
เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู 39000
โรงพยาบาลสุวรรณคูหา 400 ถ.พระไชยเชษฐา จ.หนองบัวลำภู 39270
โรงพยาบาลนาวัง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จ.หนองบัวลำภู
โรงพยาบาลโนนสัง 78 จ.หนองบัวลำภู 39140
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู 39270
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีบุญเรือง ถ.ไสยราฎษร์บูรณะ จ.หนองบัวลำภู 39180
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาวัง ถ.อุดร-เลย จ.หนองบัวลำภู
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนากลาง จ.หนองบัวลำภู 39350
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโนนสัง ถ.สุปัญญา จ.หนองบัวลำภู 39140
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู 39000
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู 153 จ.หนองบัวลำภู
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ซ.210 จ.หนองบัวลำภู 39000
วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู ซ.นภ. 3037 จ.หนองบัวลำภู 39000
วิทยาลัยการอาชีพศรีบุญเรือง ซ.228 จ.หนองบัวลำภู 39180
วัดบูรพาราม ซ.210 จ.หนองบัวลำภู 39350
วัดป่าสันติธรรม ซ.210 จ.หนองบัวลำภู 39350
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง