ค้นพบจำนวน 11 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเค็งใหญ่ หมู่2 ต.เค็งใหญ่ อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ
วัดบ้านชาด ซ.อจ. 2037 ต.เค็งใหญ่ อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ 37240
วัดเหล่าแก้วอัมพวัลย์ ซ.อจ. 2037 ต.เค็งใหญ่ อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ 37240
วัดบ้านดู่ ซ.อจ. 2037 ต.เค็งใหญ่ อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ 37240
วัดป่าพรประสิทธิ์ ซ.อจ. 2037 ต.เค็งใหญ่ อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ 37240
วัดหนองงูเหลือม ซ.อจ. 2037 ต.เค็งใหญ่ อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ 37240
วัดเค็งใหญ่ ซ.อจ. 2037 ต.เค็งใหญ่ อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ 37240
โรงเรียนบ้านชาด ซ.อจ. 2037 ต.เค็งใหญ่ อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ 37240
โรงเรียนม่วงหนองแดงหนองกะเลา ซ.อจ. 2037 ต.เค็งใหญ่ อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ 37240
โรงเรียนบ้านดู่พัฒนา ซ.อจ. 2037 ต.เค็งใหญ่ อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ 37240
โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม ซ.อจ. 2037 ต.เค็งใหญ่ อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ 37240
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง