ค้นพบจำนวน 57 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโพนเมือง หมู่11 ต.ไม้กลอน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อุ่มยาง 157 หมู่6 ต.จานลาน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ 37180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาสะแบง ต.พระเหลา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านถ่อน หมู่10 ต.ไม้กลอน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ 37180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านจานลาน ต.จานลาน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ 37180
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ
วัดเขมาราม ซ.อจ. 3008 ต.ไม้กลอน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ 37180
วัดอัมพร ซ.อจ. 3008 ต.ไม้กลอน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ 37180
วัดไชยาติการาม ซ.อจ. 3008 ต.ไม้กลอน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ 37180
วัดศรีสุนทราราม ซ.อจ. 3008 ต.ไม้กลอน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ 37180
วัดมิคคาราม ซ.อจ. 3008 ต.พระเหลา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ 37180
วัดพนารักษ์ประชาราม ซ.อจ. 3008 ต.พระเหลา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ 37180
วัดตรีรัฐประชาสรรค์ ซ.2134 ต.พระเหลา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ 37180
วัดโสภณาราม ซ.2134 ต.ไม้กลอน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ 37180
วัดพระเหลาเทพนิมิต ซ.2134 ต.พนา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ 37180
วัดบูรพา ซ.2134 ต.พนา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ 37180
วัดดอนขวัญ ซ.2134 ต.พนา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ 37180
วัดโพธาราม ซ.อจ. 4004 ต.พระเหลา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ 37180
วัดป่าบ้านตำแย(วัดธุดงค์ธรรม) ซ.อจ. 4004 ต.พระเหลา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ 37180
วัดม่วงสวาสดิ์ ซ.2049 ต.พนา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ 37180
วัดแสงอรุณ ซ.2049 ต.พนา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ 37180
วัดแสงทอง ซ.อจ. 4004 ต.จานลาน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ 37180
วัดเกษรบ้านผึ้ง ซ.อจ. 4004 ต.จานลาน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ 37180
วัดทุ่งสว่าง ซ.อจ. 4004 ต.จานลาน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ 37180
โรงเรียนบ้านหัวดอนขามสามัคคี ซ.อจ. 3008 ต.ไม้กลอน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ 37180
โรงเรียนมูลนิธิสุดีวิทยาวัดไชยาติการาม ซ.อจ. 3008 ต.ไม้กลอน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ 37180
โรงเรียนบ้านถ่อนดอนม่วง ซ.อจ. 3008 ต.ไม้กลอน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ 37180
โรงเรียนบ้านอีเก้ง(รัฐประชานุกูล) ซ.อจ. 3008 ต.พระเหลา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ 37180
โรงเรียนพนาศึกษา ซ.อจ. 3008 ต.พระเหลา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ 37180
โรงเรียนบ้านพนานต์(สามัคคีวิทยา) ซ.2134 ต.พระเหลา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ 37180
โรงเรียนบ้านจิก ซ.2134 ต.ไม้กลอน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ 37180
โรงเรียนอนุบาลพนา(อุดมวิทยากร) ซ.2134 ต.พนา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ 37180
โรงเรียนบ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์) ซ.อจ. 4004 ต.พระเหลา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ 37180
โรงเรียนบ้านม่วงสวาสดิ์ ซ.2049 ต.พนา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ 37180
โรงเรียนบ้านดอนแดงนาโนน ซ.2049 ต.จานลาน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ 37180
โรงเรียนบ้านนาสะแบง ซ.อจ. 4004 ต.จานลาน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ 37180
โรงเรียนบ้านผึ้ง ซ.อจ. 4004 ต.จานลาน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ 37180
โรงเรียนบ้านอุ่มยางหนองดั่ง ซ.2049 ต.จานลาน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ 37180
โรงเรียนบ้านจานลาน ซ.อจ. 4004 ต.จานลาน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ 37180
โรงเรียนบ้านศรีคูณ ซ.2049 ต.จานลาน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ 37180
โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ ซ.2049 ต.จานลาน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ 37180
สถานีอนามัยบ้านโพนเมือง ซ.อจ. 4019 ต.ไม้กลอน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ 37180
สถานีอนามัยบ้านถ่อน ซ.อจ. 3008 ต.ไม้กลอน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ 37180
สถานีอนามัยบ้านนาสะแบง ซ.อจ. 4004 ต.จานลาน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ 37180
สถานีอนามัยอุ่มยาง ซ.2049 ต.จานลาน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ 37180
สถานีอนามัยบ้านจานลาน ซ.อจ. 4004 ต.จานลาน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ 37180
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอพนา ซ.2134 ต.พระเหลา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ 37180
สำนักงานเกษตรอำเภอพนา ซ.2134 ต.พระเหลา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ 37180
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนา ซ.2134 ต.พระเหลา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ 37180
สำนักงานเทศบาลตำบลพนา ซ.2134 ต.พระเหลา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ 37180
ที่ว่าการอำเภอพนา ซ.2134 ต.พระเหลา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ 37180
สำนักงานที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ สาขาพนา ซ.2134 ต.พระเหลา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ 37180
สถานีตำรวจภูธรอำเภอพนา ซ.2134 ต.พระเหลา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ 37180
โรงพยาบาลพนา ซ.2134 ต.พนา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ 37180
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2134-2049 ต.พนา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ 37180
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2049-2134 ต.พนา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ 37180
สถานีขนส่งเทศบาลตำบลพนา ต.พระเหลา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ 37180
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง