ค้นพบจำนวน 285 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2 3
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยไร่ 118 ต.หนองมะแซว อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาสีนวน 129 หมู่8 ต.กุดปลาดุก อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ต.ปลาค้าว อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองมะแซว 154 หมู่2 ต.ไก่คำ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสร้างนกทา ตำบลสร้างนกทา ต.สร้างนกทา อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านภักดีเจริญ 165 หมู่10 ต.ไก่คำ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านน้ำปลีก 307 หมู่9 ต.น้ำปลีก อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาหมอม้า 129 หมู่7 ต.นาหมอม้า อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนายม 159 หมู่6 ต.นายม อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาผือ 185 หมู่10 ต.นาผือ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ ๓๗๐๐๐
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาแต้ ตำบลนาแต้ 271 ต.นาแต้ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดอนเมย ตำบลดอนเมย ต.ดอนเมย อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดงบังพัฒนา 109 ต.น้ำปลีก อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคึมใหญ่ ตำบลคึมใหญ่ 162 หมู่10 ต.คึมใหญ่ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคำน้อย ตำบลโนนหนามแท่ง 184 หมู่1 ต.โนนหนามแท่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกุดปลาดุก 319 หมู่1 ต.กุดปลาดุก อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านไก่คำ ตำบลไก่คำ 243 ถ.ชยางกูร หมู่1 ต.ไก่คำ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโนนดู่ ตำบลสร้างนกทา 120 หมู่14 ต.สร้างนกทา อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโนนโพธิ์ 75 หมู่9 ต.โนนโพธิ์ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเชือก ตำบลนาจิก 212 หมู่4 ต.นาจิก อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เหล่าพรวน ตำบลเหล่าพรวน 94 หมู่7 ต.เหล่าพรวน อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดอำนาจเจริญ 156 ถ.ชยางกูร หมู่4 ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
ศูนย์บริการสาธารณสุข แห่งที่ 3 ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ชุมชนโคกจักจั่น ถ.ชยางกูร หมู่4 ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ หมู่21 ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 191 ถ.ชยางกูร หมู่5 ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ต.โนนหนามแท่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ ๓๗๐๐๐
วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ ถ.ชยางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตอำนาจเจริญ ซ.212 ต.ไก่คำ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
วัดบ้านโคกช้างฮ้าย ซ.อจ. 3001 ต.นาวัง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
วัดบ้านคำสร้างบ่อ ซ.อจ. 3001 ต.นาวัง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
วัดชัยมงคล ซ.อจ. 3001 ต.นาวัง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
วัดกนิษฐานนท์ ซ.AH121 ต.นาผือ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
วัดบ้านนาผือ ซ.AH121 ต.นาผือ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
วัดสว่างอารมณ์ ซ.อจ. 3001 ต.นาวัง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
วัดคึมใหญ่ ซ.อจ. 3002 ต.คึมใหญ่ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
วัดโพธิ์ศิริมงคล ซ.AH121 ต.นาผือ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
วัดโคกกอก ซ.AH121 ต.นาผือ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
วัดบ้านหัวภู ซ.อจ. 3002 ต.นาแต้ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
วัดดงสวาง ซ.อจ. 3001 ต.นาวัง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
วัดนาเรือง ซ.อจ. 3002 ต.นาแต้ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
วัดบ้านโคกสวาสดิ์ ซ.AH121 ต.นาผือ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
วัดป่าติ้ว ซ.อจ. 3001 ต.กุดปลาดุก อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
วัดสำราญวิเวก ซ.อจ. 3002 ต.นาแต้ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
วัดโสกโดน ซ.Chayangkun Rd ต.โนนหนามแท่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
วัดบ้านทับเมย ซ.อจ. 3013 ต.โนนหนามแท่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
วัดป่าวิเวกแสงธรรม ซ.อจ. 3002 ต.นาแต้ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
วัดเวฬุวัน ถ.ชยางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
วัดป่าสามัคคีธรรม ถ.ชยางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
วัดป่าสามัคคีธรรม ถ.ชยางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
วัดอัมพวัน ถ.ชยางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
วัดป่าก้าวหน้าสามัคคี ซ.อจ. 05101 ต.โนนโพธิ์ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
วัดพระมงคลมิ่งเมือง ถ.ชยางกูร ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
วัดโพธิ์ศิลา ซ.AH121 ต.โนนโพธิ์ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
วัดป่าโพธิ์ทอง ซ.AH121 ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
วัดอ่างใหญ่ ซ.202 ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
วัดแสนสวัสดิ์ทัศนาราม ถ.ชยางกูร ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
วัดนาคำ ซ.อจ. 3001 ต.นาหมอม้า อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
วัดดอนแดง ซ.202 ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
วัดดอนหวาย ซ.202 ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
วัดบ้านนาเยีย ซ.อจ. 05101 ต.โนนโพธิ์ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
วัดสำราญนิเวศ ถ.ชยางกูร ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
วัดสว่างศรีสาร ซ.อจ. 3001 ต.นายม อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
วัดเทพมงคล ซ.AH121 ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
วัดป่าโพธิธรรม ซ.AH121 ต.นายม อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
วัดสระเกษ ซ.202 ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
วัดโพธิ์ศิลา ซ.AH121 ต.โนนโพธิ์ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
วัดสว่างอารมณ์ ซ.AH121 ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
วัดบ้านบะเจริญ ซ.202 ต.สร้างนกทา อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
วัดป่าโคกสำราญ ซ.202 ต.เหล่าพรวน อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
วัดป่าศรีสุขเกษม ซ.AH121 ต.โนนโพธิ์ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
วัดบ้านหินโงม ซ.202 ต.สร้างนกทา อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
วัดบ้านคำมะโค้งธรรมาราม ซ.202 ต.สร้างนกทา อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
วัดศรีบุญยืน ซ.อจ. 3022 ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
วัดบ้านหนองแซง ถ.ชยางกูร ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
วัดนาหว้า ซ.อจ. 3016 ต.โนนโพธิ์ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
วัดอำนาจเจริญ ถ.ชยางกูร ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
วัดโพธิ์ศรี ซ.อจ. 3001 ต.นาหมอม้า อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
วัดสวนภิรมย์ ซ.อจ. 3016 ต.โนนโพธิ์ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
วัดบ้านนายม ซ.อจ. 3001 ต.นายม อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
วัดดงเฒ่าเก่า ซ.อจ. 3001 ต.นาหมอม้า อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
วัดสว่างหนองเรือใน ซ.อจ. 3001 ต.นาหมอม้า อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
วัดบ้านโนนโพธิ์ ซ.AH121 ต.โนนโพธิ์ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
วัดระฆังทอง ซ.อจ. 3001 ต.นาหมอม้า อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
วัดพันธุเวสน์ ถ.ชยางกูร ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
วัดบ้านโคกค่าย ซ.อจ. 3007 ต.ไก่คำ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
วัดป่าอิสิปตนมฤคทายวัน ซ.AH121 ต.นายม อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
วัดบ้านดงสวาง ซ.อจ. 3007 ต.ดอนเมย อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
วัดบูรพา ถ.ชยางกูร ต.ไก่คำ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
วัดพันธวิชา ซ.อจ. 4011 ต.ไก่คำ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
วัดราสิยาราม ถ.ชยางกูร ต.ไก่คำ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
วัดเชือกนอก ซ.อจ. 3007 ต.นาจิก อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
วัดเชือกใน ซ.อจ. 3016 ต.นาจิก อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
วัดบ้านก่อ ซ.อจ. 3007 ต.ดอนเมย อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
วัดสร้างนกทา ซ.อจ. 3018 ต.สร้างนกทา อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
วัดบ้านหนองปลิง ซ.อจ. 3007 ต.ดอนเมย อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
วัดกลาง ซ.2210 ต.น้ำปลีก อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
วัดศรีมงคล ซ.2210 ต.น้ำปลีก อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
วัดบ้านหนองมะแซว ซ.อจ. 4011 ต.ไก่คำ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
วัดดงเก่าน้ำคำภาวนา ซ.อจ. 3007 ต.ดอนเมย อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง