ค้นพบจำนวน 721 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยไร่ 118 ต.หนองมะแซว อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสามแยก ต.คำโพน อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาสีนวน 129 หมู่8 ต.กุดปลาดุก อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาคู หมู่9 ต.สร้างถ่อน้อย อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาโพธิ์ ต.นาเวียง อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ 37290
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดงบัง ต.ดงบัง อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ 37000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโพนทอง 147 หมู่1 ต.โพนทอง อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโพนเมือง หมู่11 ต.ไม้กลอน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโคกกลาง ต.โคกกลาง อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ 37000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโคกเจริญ 31 หมู่8 ต.โคกสาร อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ 37210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแสนสุข ต.นาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ 37110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โคกกลาง หมู่9 ต.นาเวียง อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ต.ปลาค้าว อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อุ่มยาง 157 หมู่6 ต.จานลาน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ 37180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ห้วยฆ้อง 108 หมู่5 ต.ป่าก่อ อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ 37210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองคล้า หมู่9 ต.เสนางคนิคม อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองไฮ หมู่9 ต.หนองไฮ อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหัวตะพาน ต.หัวตะพาน อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ 37240
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยทม 237 ต.ป่าก่อ อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ 37210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองสามสี หมู่1 ต.หนองสามสี อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองยอ หมู่3 ต.จิกดู่ อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ 37240
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองมะแซว 154 หมู่2 ต.ไก่คำ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองคู หมู่7 ต.นาเวียง อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองข่า หมู่4 ต.หนองข่า อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ 37110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองไฮน้อย ต.หนองข่า อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสร้างนกทา ตำบลสร้างนกทา ต.สร้างนกทา อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสร้างถ่อใน ต.สร้างถ่อน้อย อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ 37240
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านศาลา ต.แมด อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ 37000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวินัยดี ต.นาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ 37110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านลือ ต.นาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ 37110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านภูเขาขาม ตำบลคึมใหญ่ 132 ต.หนองไฮ อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ 37290
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านภักดีเจริญ 165 หมู่10 ต.ไก่คำ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านฟ้าห่วน ต.ไร่ขี อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ 37000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านน้ำปลีก 307 หมู่9 ต.น้ำปลีก อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านน้ำท่วม ต.เปือย อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ 37000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาหมอม้า 129 หมู่7 ต.นาหมอม้า อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาสะแบง ต.พระเหลา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนายม 159 หมู่6 ต.นายม อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาผือ 185 หมู่10 ต.นาผือ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ ๓๗๐๐๐
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาผาง หมู่2 ต.ห้วย อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาแต้ ตำบลนาแต้ 271 ต.นาแต้ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านถ่อน หมู่10 ต.ไม้กลอน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ 37180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านตาดใหญ่ ต.นาหว้า อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ 37110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดอนชี ต.ดงบัง อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ 37000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดอนเมย ตำบลดอนเมย ต.ดอนเมย อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดงบังพัฒนา 109 ต.น้ำปลีก อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านจิกคู่ หมู่5 ต.จิกดู่ อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านจานลาน ต.จานลาน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ 37180
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคึมใหญ่ ตำบลคึมใหญ่ 162 หมู่10 ต.คึมใหญ่ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคำพระ หมู่3 ต.คำพระ อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคำน้อย ตำบลโนนหนามแท่ง 184 หมู่1 ต.โนนหนามแท่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคำโพน หมู่3 ต.คำโพน อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคำแก้วเมืองเก่า 164 หมู่1 ต.คำเขื่อนแก้ว อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ 37210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกุดปลาดุก 319 หมู่1 ต.กุดปลาดุก อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านไร่สีสุก หมู่1 ต.ไร่สีสุก อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านไร่ขี ต.ไร่ขี อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ 37000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านไก่คำ ตำบลไก่คำ 243 ถ.ชยางกูร หมู่1 ต.ไก่คำ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโพนเมืองน้อย ต.โพนเมืองน้อย อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ 37240
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโป่งหิน หมู่10 ต.โพนทอง อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโนนหนามแท่ง ต.คำพระ อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ 37240
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโนนดู่ ตำบลสร้างนกทา 120 หมู่14 ต.สร้างนกทา อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโนนงาม หมู่4 ต.โนนงาม อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโนนกุง 111 หมู่3 ต.ชานุมาน อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ 37210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโนนโพธิ์ 75 หมู่9 ต.โนนโพธิ์ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโคกก่ง 8 ต.โคกก่ง อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ 37210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโคกเลาะ ต.หนองแก้ว อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ 37240
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแมด ต.แมด อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ 37000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเปือย ต.เปือย อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ 37000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเชือก ตำบลนาจิก 212 หมู่4 ต.นาจิก อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเค็งใหญ่ หมู่2 ต.เค็งใหญ่ อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ดงมะยาง ต.โคกกลาง อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ 37000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คำเดือย 84 หมู่8 ต.คำเขื่อนแก้ว อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ 37210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เหล่าพรวน ตำบลเหล่าพรวน 94 หมู่7 ต.เหล่าพรวน อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพุทธรักษา ตำบลโคกโก่ง ต.โคกก่ง อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ 37210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบุ่งเขียว ตำบลโคกก่ง ต.โคกก่ง อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ
สถานพยาบาลเรือนจำจังหวัดอำนาจเจริญ 156 ถ.ชยางกูร หมู่4 ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
ศูนย์บริการสาธารณสุข แห่งที่ 3 ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ชุมชนโคกจักจั่น ถ.ชยางกูร หมู่4 ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ หมู่21 ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหัวตะพาน ต.รัตนวารี อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ 37240
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลืออำนาจ ต.อำนาจ อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ 37000
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปทุมราชวงศา หมู่1 ต.นาหว้า อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชานุมาน 185 ถ.สุวรรณประศาสน์ หมู่1 ต.ชานุมาน อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ 37210
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเสนางคนิคม ต.เสนางคนิคม อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 191 ถ.ชยางกูร หมู่5 ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ต.โนนหนามแท่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ ๓๗๐๐๐
วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ ถ.ชยางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตอำนาจเจริญ ซ.212 ต.ไก่คำ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ 37000
วิทยาลัยการอาชีพหัวตะพาน ซ.2210 ต.หนองแก้ว อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ 37240
วัดสุวรรณาราม ซ.2034 ต.ชานุมาน อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ 37210
วัดศรีสมบูรณ์ ซ.2034 ต.ชานุมาน อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ 37210
วัดป่ายักษ์คุธรรมานุสรณ์ ซ.2034 ต.ชานุมาน อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ 37210
วัดอุดมชัยมงคลศรีลาราม ซ.2034 ต.ชานุมาน อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ 37210
วัดศรีบุญเรือง ซ.2034 ต.ชานุมาน อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ 37210
วัดรัตนวิจิตร ซ.อจ. 3012 ต.ชานุมาน อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ 37210
วัดศรีมณีวัน ซ.อจ. 3012 ต.ชานุมาน อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ 37210
วัดป่าอุดมชัยวนาราม ซ.อจ. 3012 ต.ชานุมาน อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ 37210
วัดบ้านคันสูง ซ.2034 ต.ชานุมาน อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ 37210
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง