ค้นพบจำนวน 18 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองตะเคียน ต.วังทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ 36260
วัดคีรีพันธ์เนินวนาราม ซ.2359 ต.วังทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ 36260
วัดทุ่งภักดีนาทุ่งใหญ่ ซ.225 ต.วังทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ 36260
วัดปรางค์ทองวนาราม ซ.2359 ต.วังทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ 36260
วัดซับชมพู ซ.225 ต.วังทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ 36260
วัดวังใหญ่คีรีเขต ซ.2359 ต.วังทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ 36260
วัดบ้านน้ำตกนางคำวนาราม ซ.225 ต.วังทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ 36260
วัดใหม่ซับชมภู ซ.225 ต.วังทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ 36260
โรงเรียนบ้านปรางค์มะค่า ซ.2359 ต.วังทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ 36260
โรงเรียนสหประชาสรร ซ.225 ต.วังทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ 36260
โรงเรียนบ้านวังใหญ่ ซ.2359 ต.วังทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ 36260
โรงเรียนบ้านซับชมภู ซ.225 ต.วังทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ 36260
สถานีอนามัยหนองตะเคียน ซ.225 ต.วังทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ 36260
จุดตรวจวังใหญ่ ซ.225 ต.วังทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ 36260
สถานีตำรวจภูธรตำบลวังทอง ซ.225 ต.วังทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ 36260
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.225 ต.วังทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ 36260
สถานีบริการน้ำมันเชลล์ ซ.225 ต.วังทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ 36260
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 225-2359 ต.วังทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ 36260
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง