ค้นพบจำนวน 26 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โนนจาน ต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลละหาน ต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
วัดอรัญญวาส ซ.201 ต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
วัดบ้านลี่ ซ.201 ต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
วัดวังโพธิ์ทอง ซ.201 ต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
วัดกันกง ซ.201 ต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
วัดยานนาวา ซ.ชย. 3089 ต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
วัดโนนสง่า ซ.201 ต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
วัดเจริญสูง ซ.201 ต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
วัดหนองสมบูรณ์ ซ.201 ต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
วัดละหาน ซ.2180 ต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
โรงเรียนบ้านวังกุ่ม ซ.201 ต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
โรงเรียนบ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์) ซ.201 ต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
โรงเรียนกันกงบ้านลี่สามัคคี ซ.201 ต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
โรงเรียนบ้านโนนจาน ซ.201 ต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
โรงเรียนบ้านดอนละนาม ซ.201 ต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
โรงเรียนบ้านหนองหญ้าข้าวนก ซ.201 ต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
โรงเรียนระหารเจริญวิทยา ซ.201 ต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
โรงเรียนบ้านละหาน ซ.201 ต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
สถานีอนามัยโนนจาน ซ.ชย. 3002 ต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
สถานีอนามัยละหาน ซ.2180 ต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
สถานีประมงน้ำจืดจังหวัดชัยภูมิ ซ.201 ต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
แก่งศิลาทิพย์ ต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
สถานีบริการน้ำมันพีที ซ.201 ต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.201 ต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201-2180 ต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง