ค้นพบจำนวน 35 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านขาม ต.บ้านขาม อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ต.บ้านขาม อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ชีวสุทโธ ต.บ้านขาม อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
วัดใหม่นาดี ซ.2179 ต.บ้านขาม อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
วัดทรายขาว ซ.2179 ต.บ้านขาม อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
วัดโนนคร้อเหนือ ซ.2179 ต.บ้านขาม อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
วัดคลองหว้า ซ.ชย. 3013 ต.บ้านขาม อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
วัดทุ่งสว่าง ซ.2179 ต.บ้านขาม อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
วัดชนะจินดาราม ซ.ชย. 3013 ต.บ้านขาม อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
วัดเลียบน้ำไหล ซ.ชย. 2005 ต.บ้านขาม อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
วัดศรีวิเศษประชานิมิตร ซ.ชย. 3013 ต.บ้านขาม อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
วัดสวนสว่าง ซ.ชย. 3013 ต.บ้านขาม อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
วัดบ้านลูกช้าง ซ.ชย. 3013 ต.บ้านขาม อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
วัดหนองโสน ซ.201 ต.บ้านขาม อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
วัดป่าธรรมวิเวก ซ.201 ต.บ้านขาม อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
วัดบ้านหนองลุมพุก ซ.201 ต.บ้านขาม อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
วัดโสกรวก ซ.201 ต.บ้านขาม อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
วัดป่าสุทธิโกศล ซ.201 ต.บ้านขาม อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
โรงเรียนบ้านใหม่นาดี ซ.2179 ต.บ้านขาม อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
โรงเรียนโนนคร้อวิทยา ซ.2179 ต.บ้านขาม อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
โรงเรียนบ้านหนองอีหล่อ ซ.2179 ต.บ้านขาม อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
โรงเรียนบ้านโนนคร้อ ซ.2179 ต.บ้านขาม อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
โรงเรียนบ้านทุ่งเสมียนตรา ซ.2179 ต.บ้านขาม อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
โรงเรียนบ้านขามราษฎร์นุกูล ซ.ชย. 3013 ต.บ้านขาม อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
โรงเรียนบ้านนา ซ.ชย. 3013 ต.บ้านขาม อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
โรงเรียนบ้านงิ้ว ซ.ชย. 3013 ต.บ้านขาม อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
โรงเรียนหนองลูกช้าง ซ.ชย. 3013 ต.บ้านขาม อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก ซ.201 ต.บ้านขาม อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
โรงเรียนบ้านโสกรวก-หนองซึก ซ.201 ต.บ้านขาม อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
สถานีอนามัยตำบลบ้านขาม ซ.2179 ต.บ้านขาม อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
สถานีอนามัยชีวสุทโธ ซ.ชย. 3013 ต.บ้านขาม อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
สถานีอนามัยหนองบัวโคก ซ.201 ต.บ้านขาม อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
ด่านป่าไม้หนองบัวโคก ซ.201 ต.บ้านขาม อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
สถานีบริการน้ำมันเชลล์ ซ.201 ต.บ้านขาม อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
สถานีรถไฟโนนคร้อ ต.บ้านขาม อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ 36130
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง