ค้นพบจำนวน 17 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลบ้านเล่า ต.บ้านเล่า อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000
วัดสมศรี ซ.ชย. 2082 ต.บ้านเล่า อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000
วัดโนนชัย ซ.ชย. 3009 ต.บ้านเล่า อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000
วัดท่าเสี้ยว ซ.ชย. 2082 ต.บ้านเล่า อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000
วัดอัมพา ซ.อบจ. 2001 ต.บ้านเล่า อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000
วัดเพชรพิบูลย์ ซ.201 ต.บ้านเล่า อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000
วัดเกาะ ซ.ชย. 3009 ต.บ้านเล่า อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000
วัดราษี ซ.ชย. 3009 ต.บ้านเล่า อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000
โรงเรียนบ้านเสี้ยวใหญ่ ซ.ชย. 2082 ต.บ้านเล่า อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000
โรงเรียนศึกษาพิเศษชัยภูมิ ซ.201 ต.บ้านเล่า อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000
โรงเรียนบ้านเล่าวิทยาคาร ซ.อบจ. 2001 ต.บ้านเล่า อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2 ซ.อบจ. 2001 ต.บ้านเล่า อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000
โรงเรียนบ้านนางเม้ง ซ.201 ต.บ้านเล่า อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000
โรงเรียนบ้านโพธิ์น้อยกุดสวง(การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 1) ซ.ชย. 3009 ต.บ้านเล่า อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000
ร้านอาหารโสเจ้งลาบเป็ด ซ.ชย. 3009 ต.บ้านเล่า อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000
สถานีอนามัยตำบลบ้านเล่า ซ.201 ต.บ้านเล่า อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000
สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดชัยภูมิ ซ.201 ต.บ้านเล่า อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ 36000
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง