ค้นพบจำนวน 13 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองสนม ตำบลคำเตย ต.คำเตย อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร 35120
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านคำเตย ตำบลคำเตย ถ.วารีราชเดช ต.คำเตย อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร 35120
วัดหนองสวรรค์ ซ.2169 ต.คำเตย อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร 35120
วัดสิงห์ทอง ถ.วารีราชเดช ต.คำเตย อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร 35120
วัดหนองซ่งแย้ ถ.วารีราชเดช ต.คำเตย อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร 35120
โรงเรียนบ้านหนองสนม ซ.2169 ต.คำเตย อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร 35120
โรงเรียนคำเตยวิทยา ถ.วารีราชเดช ต.คำเตย อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร 35120
โรงเรียนบ้านคำเตย ถ.วารีราชเดช ต.คำเตย อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร 35120
โรงเรียนซ่งแย้พิทยา ซ.ยส. 2018 ต.คำเตย อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร 35120
โรงเรียนบ้านซ่งแย้ ถ.วารีราชเดช ต.คำเตย อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร 35120
สถานีอนามัยบ้านหนองสนม ซ.2169 ต.คำเตย อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร 35120
สถานีอนามัยคำเตย ถ.วารีราชเดช ต.คำเตย อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร 35120
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ยโสธรสาขาไทยเจริญ ถ.วารีราชเดช ต.คำเตย อ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร 35120
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง