ค้นพบจำนวน 11 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองฟานยืน ตำบลเหล่างาม หมู่5 ต.เหล่างาม อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี 34340
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปากห้วยม่วง ตำบลเหล่างาม ต.เหล่างาม อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี 34340
วัดป่าภูเขาทอง ซ.2112 ต.เหล่างาม อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี 34340
วัดพุทธชัยมงคล ซ.2112 ต.เหล่างาม อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี 34340
วัดทุ่งสว่างอารมณ์ ซ.2112 ต.เหล่างาม อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี 34340
วัดศรีไคลมังคลาราม ซ.แก่งคันย่า ต.เหล่างาม อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี 34340
โรงเรียนบ้านโป่งเป้า ซ.2112 ต.เหล่างาม อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี 34340
โรงเรียนบ้านโป่งเป้า สาขาบ้านคำจ้าวเหล่างาม ซ.2112 ต.เหล่างาม อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี 34340
โรงเรียนเหล่างามพิทยาคม ซ.2112 ต.เหล่างาม อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี 34340
โรงเรียนบ้านหนองฟานยืน ซ.แก่งคันย่า ต.เหล่างาม อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี 34340
โรงเรียนบ้านดงตาหวัง ซ.แก่งคันย่า ต.เหล่างาม อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี 34340
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง