ค้นพบจำนวน 10 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นาโพธิ์ ต.นาโพธิ์ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านชาดฮี ต.นาโพธิ์ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110
วัดศรีมงคลบ้านชาดฮี ซ.อบ. 4019 ต.นาโพธิ์ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110
วัดสว่างมงคล ซ.อบ. 4019 ต.นาโพธิ์ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110
วัดอัมภามงคล ซ.อบ. 4019 ต.นาโพธิ์ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110
วัดอรุณวดี ซ.อบ. 4019 ต.นาโพธิ์ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110
โรงเรียนบ้านชาดฮี ซ.อบ. 4019 ต.นาโพธิ์ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110
โรงเรียนบ้านดอบงัว ซ.อบ. 4019 ต.นาโพธิ์ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110
โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ ซ.อบ. 4019 ต.นาโพธิ์ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110
สถานีตำรวจภูธรตำบลนาโพธิ์ ซ.อบ. 4019 ต.นาโพธิ์ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง