ค้นพบจำนวน 7 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านบุ่งคำ ตำบลพรสวรรค์ หมู่3 ต.พรสวรรค์ อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี
วัดแก้งขอ ซ.อบต. อบ. 2130 ต.พรสวรรค์ อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี 34280
วัดบ้านม่วง ซ.อบ. 1126 ต.พรสวรรค์ อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี 34280
วัดบ้านหนองกระโดน ซ.อบ. 1126 ต.พรสวรรค์ อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี 34280
โรงเรียนบ้านแก้งขอ ซ.อบต. อบ. 2130 ต.พรสวรรค์ อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี 34280
โรงเรียนบ้านม่วง ซ.อบต. อบ. 2130 ต.พรสวรรค์ อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี 34280
หมู่บ้านหลุ่งประดู่สามัคคี ซ.อบต. อบ. 2130 ต.พรสวรรค์ อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี 34280
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง