ค้นพบจำนวน 24 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองเงินฮ้อย ตำบลนากระแซง ต.นากระแซง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนากระแชง ตำบลนากระแชง ซ.พริกทอง ต.นากระแซง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160
วัดบ้านโนนสวาง ซ.อบต. อบ. 3235 ต.นากระแซง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160
วัดป่าดอนเย็น ซ.อบต. อบ. 3235 ต.นากระแซง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160
วัดบ้านดอนกลาง ซ.อบต. อบ. 3235 ต.นากระแซง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160
วัดนากระแซง ซ.อบ. 2006 ต.นากระแซง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160
วัดป่ากระแอกเจริญธรรม ซ.อบต. อบ. 3070 ต.นากระแซง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160
วัดบ้านเตย ซ.อบต. อบ. 3070 ต.นากระแซง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160
วัดป่าหนองเงินฮ้อย ซ.อบต. อบ. 3070 ต.นากระแซง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160
วัดหนองเงินฮ้อย ซ.อบต. อบ. 3070 ต.นากระแซง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160
วัดป่าเฉลิมพระเกียรติ ซ.อบต. อบ. 3070 ต.นากระแซง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160
วัดบ้านหนองแต้ ซ.2214 ต.นากระแซง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160
วัดป่าไทรทอง ซ.24 ต.นากระแซง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160
วัดบ้านหม้อทอง ซ.24 ต.นากระแซง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160
โรงเรียนบ้านโนนสวาง ซ.อบต. อบ. 3235 ต.นากระแซง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160
โรงเรียนบ้านดอนกลาง ซ.อบต. อบ. 3235 ต.นากระแซง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160
โรงเรียนนากระแซงศึกษา ซ.อบ. 2006 ต.นากระแซง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160
โรงเรียนบ้านนากรแซง ซ.อบ. 2006 ต.นากระแซง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160
โรงเรียนบ้านเตย ซ.อบต. อบ. 3070 ต.นากระแซง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160
โรงเรียนพิชัยศึกษา(ตระกูลเทียมสุวรรณอุทิศ) ซ.24 ต.นากระแซง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160
โรงเรียนบ้านหนองฮ้อย ซ.อบต. อบ. 3070 ต.นากระแซง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160
โรงเรียนบ้านหนองแต้ ซ.24 ต.นากระแซง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160
โรงเรียนบ้านหม้อทอง ซ.24 ต.นากระแซง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ซ.24 ต.นากระแซง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง