ค้นพบจำนวน 3,507 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. 36
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่7 45 ถ.สถลมาร์ค หมู่4 ต.ธาตุ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองสองห้อง หมู่10 ต.ยางโยภาพ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี 34140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองกุง หมู่6 ต.หนองกุง อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สำโรง หมู่1 ต.สำโรง อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี 34330
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองฮาง ตำบลหนองฮาง หมู่1 ต.หนองฮาง อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี 34140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองขอน ถ.แจ้งสนิท ต.หนองขอน อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองไฮ ตำบลหนองไฮ ต.หนองไฮ อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองโน ต.ชีทวน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองเหล่า ตำบลหนองเหล่า หมู่11 ต.หนองเหล่า อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองเหล่า ตำบลหนองเหล่า หมู่1 ต.หนองเหล่า อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ หมู่1 ต.นาโพธิ์ อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาเจริญ ต.นาเจริญ อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดอนใหญ่ ตำบลดอนใหญ่ ต.ดอนใหญ่ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี 34250
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดงบัง ต.หนองบ่อ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโพนแพง ตำบลโพนแพง ต.โพนแพง อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโพนเมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโนนสวาง 64 หมู่2 ต.โนนสวาง อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโนนค้อ ตำบลโนนค้อ ต.โนนค้อ อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 34230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นาโพธิ์ ต.นาโพธิ์ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลห้วยไผ่ ต.ห้วยไผ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 34220
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลสำโรง ต.สำโรง อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี 34340
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลโคกสว่าง หมู่3 ต.โคกสว่าง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตากแดด ต.ตากแดด อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 34130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี หมู่4 ต.ไร่ใต้ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อ่างศิลา หมู่2 ต.อ่างศิลา อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ห้วยข่า อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองสะโน หมู่1 ต.หนองสะโน อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หนองขุ่น ต.ดอนใหญ่ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี 34250
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ศรีสุข หมู่2 ต.ศรีสุข อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ศรีมงคล (บ้านเปือย) ตำบลโนนกาเล็น หมู่3 ต.โนนกาเล็น อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี 34360
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ราษฎร์สำราญ 154 จ.อุบลราชธานี 34310
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหัวสะพาน ตำบลคำเขื่อนแก้ว ถ.สถิตย์นิมานกาล ต.คำเขื่อนแก้ว อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี 34350
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหัวทุ่ง ตำบลค้อทอง หมู่2 ต.ค้อทอง อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหัวดอน ตำบลหัวดอน 46 หมู่1 ต.หัวดอน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 34150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหัวเรือ 257 หมู่3 ต.หัวเรือ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยหมากน้อย ต.คำไหล อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี 34250
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยฝ้ายพัฒนา ตำบลห้วยฝ้ายพัฒนา ต.ห้วยฝ้ายพัฒนา อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 34130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยขะยูง ตำบลห้วยขะยูง 189 อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห้วยแดง ตำบลดอนจิก ต.ดอนจิก อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนามแท่ง ต.หนามแท่ง อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี 34250
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองอ้ม ตำบลหนองอ้ม หมู่1 ต.หนองอ้ม อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี 34160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองหลัก หมู่9 ต.เหล่าบก อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี 34140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองสนม ตำบลบัวงาม ต.บัวงาม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองยาว ตำบลโพนงาม ต.โพนงาม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองมัง ตำบลโนนกลาง ต.โนนกลาง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี 34360
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองฟานยืน ตำบลเหล่างาม หมู่5 ต.เหล่างาม อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี 34340
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองผือน้อย ตำบลห้วยไผ่ ต.ห้วยไผ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 34220
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองผือ ตำบลหนองผือ 400 ต.หนองผือ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองบัวอารี ตำบลนาห่อม ต.โคกชำแระ อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี 34160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองบ่อ 88 หมู่1 ต.หนองบ่อ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองบก ตำบลหนองบก จ.อุบลราชธานี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองนกทา ตำบลหนองนกทา 146 ต.หนองนกทา อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองคก-ตายอย ต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี 34260
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองขุ่น ตำบลยางโยภาพ 264 ถ.ชยางกูร หมู่11 ต.ยางโยภาพ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี 34140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองขาม ตำบลโคกก่อง หมู่13 ต.โคกก่อง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองกุง ตำบลหนองกุง ต.ค้อน้อย อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี 34360
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองกินเพล ตำบลหนองกินเพล 70 หมู่3 ต.หนองกินเพล อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองไฮ ตำบลโนนกลาง หมู่2 ต.โนนกลาง อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองไหล หมู่1 ต.หนองขอน อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองโพธิ์ ตำบลโพธิ์ศรี หมู่1 ต.โพธิ์ศรี อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองแสงใหญ่ ตำบลหนองแสงใหญ่ ต.โขงเจียม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 34220
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองแสง ตำบลโพนงาม หมู่11 ต.โพนงาม อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 34230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองแต้ ถ.ชยางกูร หมู่1 ต.ขี้เหล็ก อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองแก ตำบลแจระแม หมู่3 ต.แจระแม อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองเรือ ตำบลคอแลน หมู่8 ต.คอแลน อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองเมือง ตำบลหนองเมือง 124 หมู่4 ต.หนองเมือง อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองเม็ก ตำบลห้วยข่า ต.ห้วยข่า อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 34230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองเต่า ต.หนองเต่า อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 34130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองเงินฮ้อย ตำบลนากระแซง ต.นากระแซง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสุขวัฒนา ตำบลเก่าขาม ต.เก่าขาม อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี 34260
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสารภี หมู่1 ต.สารภี อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสะพือ ต.สะพือ อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 34130
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสองคอน ตำบลสองคอน หมู่1 ต.สองคอน อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสว่างตก จ.อุบลราชธานี 34190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสวนฝ้าย ตำบลสมสะอาด ต.นาเจริญ อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสร้างมิ่ง ตำบลหนองเมือง หมู่10 ต.หนองเมือง อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสร้างม่วง ตำบลหนองสะโน ต.หนองสะโน อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 34230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสร้างถ่อ ตำบลสร้างถ่อ 100 ต.สร้างถ่อ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 34150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสร้างถ่อ ตำบลโพนเมือง จ.อุบลราชธานี 34000
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสร้างแก้ว ตำบลโพธิ์ไทร หมู่8 ต.โพธิ์ไทร อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสระดอกเกษ ตำบลโคกสว่าง ต.โคกสว่าง อ.สำโรง จ.อุบลราชธานี 34360
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสมพรรัตน์ ตำบลหนองสะโน 230 หมู่10 ต.หนองสะโน อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านส้มป่อย ตำบลค้อทอง หมู่5 ต.ค้อทอง อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 34150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านศรีบัว ตำบลสร้างถ่อ หมู่11 ต.สร้างถ่อ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านศรีคูณ ตำบลพังเคน จ.อุบลราชธานี 34170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านศรีไค 132 ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังอ่าง ตำบลหนองแสงใหญ่ ต.หนองแสงใหญ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 34220
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังกางฮุง ตำบลบุ่งไหม ถ.สถิตย์นิมานกาล ต.บุ่งไหม อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านวังเสือ ไพบูลย์ จ.อุบลราชธานี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านลาดควาย ตำบลลาดควาย ต.ลาดควาย อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี 34250
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านระเว หมู่2 ต.ระเว อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านรวมไทย ตำบลหนองทันน้ำ หมู่8 ต.หนองทันน้ำ อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านยางสักกระโพหลุ่ม อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านยางลุ่ม ไร่น้อย หมู่4 ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านยางน้อย ตำบลก่อเอ้ ต.หัวดอน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 34150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านยางขี้นก ตำบลยางขี้นก 97 ถ.แจ้งสนิท หมู่1 ต.ยางขี้นก อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านยางใหญ่ ตำบลยางใหญ่ ต.ยางใหญ่ อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี 34260
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านยางเครือ ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี 34140
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านม่วงเฒ่า ตำบลหัวนา ต.หัวนา อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านม่วง ตำบลสมสะอาด ต.สมสะอาด อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง