ค้นพบจำนวน 17 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพยุห์ ตำบลพยุห์ ต.พยุห์ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ 33230
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพยุห์ ต.พยุห์ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ 33230
วัดพยุห์มงคลวนาราม ซ.221 ต.พยุห์ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ 33230
วัดคูเมือง ซ.ศก. 3012 ต.พยุห์ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ 33230
โรงเรียนอนุบาลพยุห์ ซ.221 ต.พยุห์ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ 33230
โรงเรียนบ้านคูเมือง ซ.ศก. 3012 ต.พยุห์ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ 33230
โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม ซ.2111 ต.พยุห์ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ 33230
โรงเรียนพยุห์วิทยา ซ.221 ต.พยุห์ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ 33230
โรงเรียนบ้านหนองหว้าทับทัย ซ.2111 ต.พยุห์ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ 33230
โรงเรียนบ้านเปือย ซ.2111 ต.พยุห์ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ 33230
สถานีอนามัยตำบลพยุห์ ซ.221 ต.พยุห์ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ 33230
สำนักงานเทศบาลตำบลพยุห์ ซ.221 ต.พยุห์ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ 33230
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอพยุห์ ซ.2111 ต.พยุห์ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ 33230
ที่ว่าการอำเภอพยุห์ ซ.2111 ต.พยุห์ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ 33230
สถานีตำรวจภูธรอำเภอพยุห์ ซ.2111 ต.พยุห์ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ 33230
สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ ซ.221 ต.พยุห์ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ 33230
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2111-221 ต.พยุห์ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ 33230
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง