ค้นพบจำนวน 53 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองค้า ตำบลหนองค้า หมู่2 ต.หนองค้า อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสำโรง ตำบลพรหมสวัสดิ์ ต.พรหมสวัสดิ์ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ 33230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพยุห์ ตำบลพยุห์ ต.พยุห์ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ 33230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกระแซง ตำบลตำแย ต.ตำแย อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ 33230
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโพธิ์ศรี ตำบลโนนเพ็ก ต.โนนเพ็ก อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ 33230
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพยุห์ ต.พยุห์ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ 33230
วัดหนองตะเคียน ซ.ศก. 3012 ต.ตำแย อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ 33230
วัดบัวระรมย์ ซ.ศก. 3012 ต.ตำแย อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ 33230
วัดหนองจิก ซ.ศก. 3015 ต.โนนเพ็ก อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ 33230
วัดพยุห์มงคลวนาราม ซ.221 ต.พยุห์ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ 33230
วัดบ้านโนนเพ็ก ซ.ศก. 3015 ต.โนนเพ็ก อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ 33230
วัดบ้านค้อ ซ.ศก. 3015 ต.โนนเพ็ก อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ 33230
วัดศรีกรุงชัยมงคล ซ.ศก. 3015 ต.โนนเพ็ก อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ 33230
วัดคูเมือง ซ.ศก. 3012 ต.พยุห์ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ 33230
วัดบ้านโคกเพ็ก ซ.ศก. 3015 ต.โนนเพ็ก อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ 33230
วัดโพธิ์ศรี ซ.ศก. 3015 ต.โนนเพ็ก อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ 33230
วัดป่าเมธีธรรมศาสน์ ซ.ศก. 3015 ต.หนองค้า อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ 33230
วัดใหม่บ้านโพธิ์น้อย ซ.ศก. 3015 ต.หนองค้า อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ 33230
วัดบ้านหนองเตย ซ.2111 ต.พรหมสวัสดิ์ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ 33230
วัดกระแซง ซ.221 ต.ตำแย อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ 33230
วัดป่าเกษหงษ์วนาราม ซ.221 ต.ตำแย อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ 33230
วัดบ้านหนองค้า ซ.ศก. 3015 ต.หนองค้า อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ 33230
วัดสำโรงโคเฒ่า ซ.2111 ต.พรหมสวัสดิ์ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ 33230
โรงเรียนบ้านตำแยหนองเม็ก ซ.ศก. 3012 ต.ตำแย อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ 33230
โรงเรียนอนุบาลพยุห์ ซ.221 ต.พยุห์ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ 33230
โรงเรียนบ้านโนนเพ็ก ซ.ศก. 3015 ต.โนนเพ็ก อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ 33230
โรงเรียนบ้านค้อยางปอ ซ.ศก. 3015 ต.โนนเพ็ก อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ 33230
โรงเรียนบ้านคูเมือง ซ.ศก. 3012 ต.พยุห์ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ 33230
โรงเรียนบ้านโคกเพ็ก ซ.ศก. 3015 ต.โนนเพ็ก อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ 33230
โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม ซ.2111 ต.พยุห์ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ 33230
โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี ซ.ศก. 3015 ต.โนนเพ็ก อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ 33230
โรงเรียนพยุห์วิทยา ซ.221 ต.พยุห์ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ 33230
โรงเรียนบ้านหนองหว้าทับทัย ซ.2111 ต.พยุห์ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ 33230
โรงเรียนบ้านหนองเตย ซ.2111 ต.พรหมสวัสดิ์ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ 33230
โรงเรียนบ้านกระแซง(คุรุราษฎร์นุกูล) ซ.221 ต.ตำแย อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ 33230
โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม ซ.ศก. 3015 ต.หนองค้า อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ 33230
โรงเรียนบ้านเปือย ซ.2111 ต.พยุห์ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ 33230
โรงเรียนบ้านหนองค้า ซ.ศก. 3015 ต.หนองค้า อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ 33230
โรงเรียนบ้านขนวน ซ.221 ต.ตำแย อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ 33230
โรงเรียนบ้านอะลางหัวขัว(ตังสกุลคุรุราษฎร์บำรุง) ซ.221 ต.ตำแย อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ 33230
โรงเรียนบ้านสำโรงโคเฒ่า ซ.2111 ต.พรหมสวัสดิ์ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ 33230
โรงเรียนบ้านกระหวันโนนเจริญ ซ.2111 ต.พรหมสวัสดิ์ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ 33230
สถานีอนามัยตำบลพยุห์ ซ.221 ต.พยุห์ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ 33230
สถานีอนามัยบ้านโพธิ์ศรี ซ.ศก. 3015 ต.โนนเพ็ก อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ 33230
สถานีอนามัยบ้านกระแซง ซ.221 ต.ตำแย อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ 33230
สถานีอนามัยหนองค้า ซ.ศก. 3015 ต.หนองค้า อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ 33230
สถานีอนามัยบ้านสำโรง ซ.2111 ต.พรหมสวัสดิ์ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ 33230
สำนักงานเทศบาลตำบลพยุห์ ซ.221 ต.พยุห์ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ 33230
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอพยุห์ ซ.2111 ต.พยุห์ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ 33230
ที่ว่าการอำเภอพยุห์ ซ.2111 ต.พยุห์ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ 33230
สถานีตำรวจภูธรอำเภอพยุห์ ซ.2111 ต.พยุห์ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ 33230
สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ ซ.221 ต.พยุห์ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ 33230
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2111-221 ต.พยุห์ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ 33230
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง