ค้นพบจำนวน 50 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเสียว ตำบลเสียว ต.เสียว อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองหว้า ตำบลหนองหว้า ต.หนองหว้า อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองงูเหลือม ตำบลหนองงูเหลือม ต.หนองงูเหลือม อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านท่าคล้อ ต.ท่าคล้อ ต.ท่าคล้อ อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแดง ตำบลเสียว ต.เสียว อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเพ็ก ตำบลหนองหว้า ต.หนองหว้า อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
โรงพยาบาลเบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา หมู่7 ต.เสียว อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเบญจลักษ์ ต.เสียว อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
วัดงูเหลือมเหนือ ซ.2178 ต.หนองงูเหลือม อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
วัดหนองงูเหลือมใต้ ซ.2178 ต.หนองงูเหลือม อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
วัดบ้านแดง ซ.2085 ต.เสียว อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
วัดหนองผือ ซ.2085 ต.เสียว อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
วัดหนองบักโทน ซ.ศก. 2024 ต.ท่าคล้อ อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
วัดถาวราราม ซ.2085 ต.เสียว อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
วัดหนองเลิง ซ.2085 ต.เสียว อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
วัดป่าเบญจลักษ์ ซ.2085 ต.เสียว อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
วัดบ้านไหล่หนองเลิง ซ.2085 ต.เสียว อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
วัดหนองบัวใหญ่ ซ.24 ต.หนองหว้า อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
วัดเทพลีลา ซ.24 ต.ท่าคล้อ อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
วัดท่าคล้อ ซ.ศก. 2033 ต.ท่าคล้อ อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
วัดบ้านโนนสำโรง ซ.24 ต.ท่าคล้อ อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
วัดหนองปลาซิว ซ.24 ต.หนองหว้า อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
วัดจันทรังษี ซ.24 ต.หนองหว้า อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
วัดบ้านเพ็ก ซ.24 ต.หนองหว้า อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
วัดป่าพุทธกุดสมิง ซ.24 ต.หนองหว้า อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
วัดคำสะอาด ซ.ศก. 2033 ต.ท่าคล้อ อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
วัดเทพประดิษฐ์วราราม ซ.ศก. 2033 ต.ท่าคล้อ อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม ซ.2178 ต.หนองงูเหลือม อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
โรงเรียนบ้านแดง(รัฐราษฎร์พัฒนา) ซ.2085 ต.เสียว อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
โรงเรียนบ้านหนองบักโทน ซ.ศก. 2024 ต.ท่าคล้อ อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
โรงเรียนอนุบาลเบญจลักษ์ ซ.2085 ต.เสียว อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
โรงเรียนบ้านโนนไหล่หนองเลิง ซ.2085 ต.เสียว อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
โรงเรียนบ้านหนองบัวใหญ่ ซ.24 ต.หนองหว้า อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา ซ.2085 ต.เสียว อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
โรงเรียนบ้านท่าคล้อ ซ.ศก. 2033 ต.ท่าคล้อ อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
โรงเรียนบ้านหนองปลาซิว ซ.24 ต.หนองหว้า อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
โรงเรียนบ้านโนนสำโรง ซ.24 ต.ท่าคล้อ อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
โรงเรียนบ้านหนองหว้า ซ.24 ต.หนองหว้า อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
โรงเรียนบ้านเพ็ก ซ.24 ต.หนองหว้า อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
สถานีอนามัยตำบลหนองงูเหลือม ซ.2178 ต.หนองงูเหลือม อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
สถานีอนามัยบ้านแดง ซ.2085 ต.เสียว อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
สถานีอนามัยบ้านเสียว ซ.2085 ต.เสียว อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
สถานีอนามัยบ้านท่าคล้อ ซ.24 ต.ท่าคล้อ อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
สถานีอนามัยบ้านหนองหว้า ซ.24 ต.หนองหว้า อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
สถานีอนามัยบ้านเพ็ก ซ.24 ต.หนองหว้า อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
ที่ว่าการอำเภอเบญจลักษ์ ซ.2085 ต.เสียว อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเบญจลักษ์ ซ.2085 ต.เสียว อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
สถานีตำรวจภูธรอำเภอเบญจลักษ์ ซ.2085 ต.เสียว อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
สถานีบริการน้ำมันเอ็มพี ซ.2085 ต.เสียว อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2178-2085 ต.หนองงูเหลือม อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง