ค้นพบจำนวน 63 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปราสาท ตำบลปราสาท 138 หมู่12 ต.ปราสาท อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองสะมอน ตำบลเมืองหลวง หมู่11 ต.เมืองหลวง อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพะวร ตำบลจานแสนไชย 35 หมู่2 ต.จานแสนไชย อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33210
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านผักไหม ตำบลผักไหม 35 ต.ผักไหม อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านจานแสนไชย ตำบลจานแสนไชย หมู่7 ต.จานแสนไชย อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกล้วยกว้าง ตำบลกล้วยกว้าง 164 หมู่1 ต.กล้วยกว้าง อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเมืองหลวง ตำบลเมืองหลวง 136 หมู่3 ต.เมืองหลวง อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33210
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้วยทับทัน 133 ถ.สุรินทร์-ศรีสะเกษ หมู่1 ต.ห้วยทับทัน อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33210
วัดบ้านปะโด๊ะ ซ.ศก. 4003 ต.ปราสาท อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33210
วัดบ้านปราสาท ซ.ศก. 4003 ต.ปราสาท อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33210
วัดป่าบ้านบากขะยุง ซ.ศก. 4049 ต.ปราสาท อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33210
วัดเจียงวงศ์ ซ.226 ต.ห้วยทับทัน อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33210
วัดบ้านสร้างเรือ ซ.226 ต.ห้วยทับทัน อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33210
วัดประชารังสรรค์ ซ.226 ต.ห้วยทับทัน อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33210
วัดศรีห้วยทับทัน ถ.เทศบาล 3 ต.ห้วยทับทัน อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33210
วัดชัยสว่าง ซ.ศก. 3039 ต.เมืองหลวง อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33210
วัดเมืองหลวง ซ.ศก. 3039 ต.เมืองหลวง อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33210
วัดอุดมราษฎร์สามัคคี ซ.ศก. 3013 ต.เมืองหลวง อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33210
วัดบ้านเมืองน้อย ซ.ศก. 3039 ต.เมืองหลวง อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33210
วัดศรีประชาอุปถัมภ์ ซ.ศก. 3013 ต.เมืองหลวง อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33210
วัดบุยาว ซ.ศก. 3039 ต.กล้วยกว้าง อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33210
วัดกล้วยกว้าง ซ.ศก. 3039 ต.กล้วยกว้าง อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33210
วัดพะวร ซ.ศก. 3013 ต.จานแสนไชย อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33210
วัดพนาราม ซ.ศก. 3013 ต.ผักไหม อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33210
วัดป่าเทวาราม ซ.ศก. 3039 ต.กล้วยกว้าง อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33210
วัดบ้านหาด ซ.ศก. 3013 ต.ผักไหม อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33210
วัดบ้านสำโรงปราสาท ซ.ศก. 3039 ต.กล้วยกว้าง อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33210
โรงเรียนบ้านปะโด๊ะ ซ.ศก. 4003 ต.ปราสาท อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33210
โรงเรียนบ้านปราสาท ซ.ศก. 4003 ต.ปราสาท อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33210
โรงเรียนบ้านหนองอาคูณ ซ.ศก. 4003 ต.ปราสาท อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33210
โรงเรียนบ้านอีสร้อย ซ.ศก. 4049 ต.ปราสาท อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33210
โรงเรียนบ้านฟ้าผ่า ซ.226 ต.ห้วยทับทัน อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33210
โรงเรียนบ้านสร้างเรือ ซ.226 ต.ห้วยทับทัน อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33210
โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน ถ.เทศบาล 4 ต.ห้วยทับทัน อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33210
โรงเรียนบ้านจังเอิน ซ.ศก. 3039 ต.เมืองหลวง อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33210
โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม ซ.226 ต.ห้วยทับทัน อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33210
โรงเรียนบ้านเมืองหลวง ซ.ศก. 3039 ต.เมืองหลวง อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33210
โรงเรียนบ้านโทะ ซ.ศก. 3013 ต.เมืองหลวง อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33210
โรงเรียนบ้านเมืองน้อย ซ.ศก. 3039 ต.เมืองหลวง อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33210
โรงเรียนบ้านนานวนหนองแคน ซ.ศก. 3013 ต.จานแสนไชย อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33210
โรงเรียนบ้านบุยาว ซ.ศก. 3039 ต.กล้วยกว้าง อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33210
โรงเรียนบ้านกล้วยกว้าง ซ.ศก. 3039 ต.กล้วยกว้าง อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33210
โรงเรียนบ้านพะวร ซ.ศก. 3013 ต.จานแสนไชย อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33210
โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล ซ.ศก. 3013 ต.ผักไหม อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33210
โรงเรียนบ้านตาทอง ซ.ศก. 3013 ต.ผักไหม อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33210
โรงเรียนบ้านสำโรง ซ.ศก. 3039 ต.กล้วยกว้าง อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33210
สถานีอนามัยบ้านปราสาท ซ.ศก. 4003 ต.ปราสาท อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33210
สถานีอนามัยบ้านเมืองหลวง ซ.ศก. 3039 ต.เมืองหลวง อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33210
สถานีอนามัยหนองสะมอน ซ.ศก. 3013 ต.เมืองหลวง อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33210
สถานีอนามัยจานแสนไชย ซ.ศก. 3013 ต.จานแสนไชย อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33210
สถานีอนามัยกล้วยกว้าง ซ.ศก. 3039 ต.กล้วยกว้าง อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33210
สถานีอนามัยบ้านพะวร ซ.ศก. 3013 ต.จานแสนไชย อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33210
สถานีอนามัยผักไหม ซ.ศก. 3013 ต.ผักไหม อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33210
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอห้วยทับทัน ซ.226 ต.ห้วยทับทัน อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33210
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้วยทับทัน ซ.226 ต.ห้วยทับทัน อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33210
ที่ว่าการอำเภอห้วยทับทัน ซ.226 ต.ห้วยทับทัน อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33210
สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยทับทัน ซ.226 ต.เมืองหลวง อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33210
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอห้วยทับทัน ซ.226 ต.เมืองหลวง อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33210
สถานีตำรวจภูธรอำเภอห้วยทับทัน ซ.226 ต.ห้วยทับทัน อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33210
โรงพยาบาลห้วยทับทัน ถ.เทศบาล 3 ต.ห้วยทับทัน อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33210
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ซ.226 ต.ห้วยทับทัน อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33210
สถานีรถไฟห้วยทับทัน ถ.เทศบาล 4 ต.ห้วยทับทัน อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33210
วัดศรีห้วยทับทัน ต.ห้วยทับทัน อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33210 045-699034
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง