ค้นพบจำนวน 7 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแต้ ตำบลแต้ หมู่1 ต.แต้ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
วัดบ้านแต้ ซ.ศก. 3022 ต.แต้ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
วัดโพธิ์ศรีธรรมราช(วัดบ้านซุงงู) ซ.ศก. 3022 ต.แต้ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
โรงเรียนบ้านแต้(ประชาบำรุง) ซ.ศก. 3022 ต.แต้ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร ซ.ศก. 3022 ต.แต้ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
หมู่บ้านปั้นหม้อ ซ.ศก. 3022 ต.แต้ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
สถานีรถไฟบ้านแต้ ต.แต้ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 33120
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง