ค้นพบจำนวน 23 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านตานวน ตำบลกันทรอม ต.กันทรอม อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโพธิ์กระสังข์ ตำบลโพธิ์กระสังข์ 350 หมู่2 ต.กันทรอม อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
วัดขุนหาญ ซ.2128 ต.กันทรอม อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
วัดไตรราษฎร์สามัคคี ซ.2128 ต.กันทรอม อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
วัดบ้านดู่ ซ.2128 ต.กันทรอม อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
วัดตาเอก ซ.2128 ต.กันทรอม อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
วัดบ้านกันทรอมอุดม ซ.2341 ต.กันทรอม อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
วัดกันทรอมใต้ ซ.2341 ต.กันทรอม อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
วัดบ้านกันทรอมน้อย ซ.2341 ต.กันทรอม อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
โรงเรียนบ้านขุนหาญ ซ.2128 ต.กันทรอม อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
โรงเรียนร่มโพธิ์พิทยาคม ซ.2128 ต.กันทรอม อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
โรงเรียนบ้านซำ ซ.2128 ต.กันทรอม อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
โรงเรียนบ้านดู่ ซ.2128 ต.กันทรอม อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม ซ.2128 ต.กันทรอม อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
โรงเรียนบ้านตาเอก ซ.2128 ต.กันทรอม อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
โรงเรียนบ้านกันทรอม ซ.2341 ต.กันทรอม อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย ซ.2341 ต.กันทรอม อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
สถานีอนามัยบ้านโพธิ์กระสังข์ ซ.2128 ต.กันทรอม อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
สถานีอนามัยบ้านค้อปอ ซ.2128 ต.กันทรอม อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
สถานีอนามัยบ้านกันทรอมเหนือ ซ.2341 ต.กันทรอม อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
สถานีอนามัยตานวน ซ.2341 ต.กันทรอม อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
สถานีตำรวจภูธรตำบลกันทรอม ซ.2128 ต.กันทรอม อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2128-2341 ต.กันทรอม อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 33150
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง