ค้นพบจำนวน 93 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดู่ ตำบลดู่ ต.โพธิ์ศรี อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านห่องน้อย ตำบลผักไหม 1 ต.ตูม อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหว้าน ตำบลสำโรงปราสาท ต.สำโรงปราสาท อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองเชียงทูน ตำบลหนองเชียงทูน ต.หนองเชียงทูน อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสวาย ตำบลสวาย ต.ตูม อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านนาเวียง ตำบลสมอ ต.สมอ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านตูม ตำบลตูม ต.ตูม อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านตาเปียง ตำบลสำโรงปราสาท ต.สำโรงปราสาท อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดอนหลี่ ตำบลสมอ ต.สมอ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านดอนเหลือม ตำบลโพธิ์ศรี ต.โพธิ์ศรี อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกู่ ตำบลกู่ ต.กู่ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกำแมด ตำบลหนองเชียงทูน ต.หนองเชียงทูน อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านไฮ ตำบลพิมายเหนือ ต.พิมายเหนือ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปรางค์กู่ ถ.เทศบาล14 ต.พิมาย อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170
วัดบ้านกระสังข์ ซ.ศก. 3013 ต.ตูม อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170
วัดหนองแคน(วัดไฮเลิง) ซ.ศก. 4020 ต.สำโรงปราสาท อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170
วัดบ้านขอนแต้ ซ.ทางหลวงชนบท ศก. 3026 ต.สำโรงปราสาท อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170
วัดบ้านตาเปียง ซ.ศก. 4020 ต.สำโรงปราสาท อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170
วัดนาครินทร์ ซ.ศก. 3013 ต.ตูม อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170
วัดภูมิวิหารบ้านหว้าน ซ.ศก. 3039 ต.สำโรงปราสาท อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170
วัดสิริสว่าง ซ.ทางหลวงชนบท ศก. 3026 ต.หนองเชียงทูน อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170
วัดบ้านโพธิ์สามัคคี ซ.ศก. 3039 ต.สำโรงปราสาท อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170
วัดกำแมด ซ.ทางหลวงชนบท ศก. 3026 ต.หนองเชียงทูน อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170
วัดบึงกระโพธิ์ ซ.2234 ต.ตูม อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170
วัดหนองคูขาม ซ.ศก. 4020 ต.หนองเชียงทูน อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170
วัดศรีสรรเพชร ซ.2200 ต.หนองเชียงทูน อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170
วัดอัมรินทราราม ซ.ศก. 3013 ต.ตูม อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170
วัดศาลา ซ.ศก. 4020 ต.หนองเชียงทูน อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170
วัดบ้านบ่อ ซ.2200 ต.หนองเชียงทูน อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170
วัดหนองเชียงทูน ซ.2200 ต.หนองเชียงทูน อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170
วัดศรีปรางค์กู่ ซ.ศก. 3028 ต.พิมายเหนือ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170
วัดบ้านโป่งคงคาราม ซ.2200 ต.พิมายเหนือ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170
วัดบ้านพอก ซ.2167 ต.กู่ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170
วัดทักษิณวารี ซ.2234 ต.กู่ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170
วัดปรางค์กู่ ซ.2167 ต.กู่ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170
วัดบ้านกู่ ซ.2167 ต.กู่ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170
วัดจานโง ซ.2167 ต.สมอ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170
วัดสมอ ซ.2167 ต.สมอ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170
วัดบ้านระหาร ซ.2167 ต.สมอ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170
วัดโนนดู่ ซ.ศก. 2002 ต.โพธิ์ศรี อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170
วัดประชาศรีสามัคคี ซ.ศก. 2002 ต.โพธิ์ศรี อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170
โรงเรียนบ้านขอนแต้ ซ.ทางหลวงชนบท ศก. 3026 ต.สำโรงปราสาท อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170
โรงเรียนบ้านไฮเลิง ซ.ศก. 4020 ต.สำโรงปราสาท อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170
โรงเรียนบ้านขี้นาค ซ.ศก. 3013 ต.ตูม อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170
โรงเรียนบ้านตาเปียง ซ.ศก. 4020 ต.สำโรงปราสาท อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170
โรงเรียนบ้านหว้าน ซ.ศก. 3039 ต.สำโรงปราสาท อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170
โรงเรียนบ้านตะเภา ซ.ศก. 3013 ต.ตูม อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170
โรงเรียนบ้านโพธิ์สามัคคี ซ.ศก. 3039 ต.พิมายเหนือ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170
โรงเรียนบ้านกำแมด ซ.ทางหลวงชนบท ศก. 3026 ต.หนองเชียงทูน อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170
โรงเรียนบ้านบึงกระโพธิ์ ซ.2234 ต.ตูม อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170
โรงเรียนบ้านหนองคูขาม ซ.ศก. 4020 ต.หนองเชียงทูน อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170
โรงเรียนบ้านศาลา ซ.2200 ต.หนองเชียงทูน อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170
โรงเรียนพอกพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก ซ.2234 ต.กู่ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170
โรงเรียนบ้านเหล็ก ซ.ศก. 3013 ต.พิมายเหนือ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเชียงทูน ซ.2200 ต.หนองเชียงทูน อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170
โรงเรียนบ้านโป่ง ซ.2200 ต.พิมายเหนือ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170
โรงเรียนบ้านพอก ซ.2167 ต.กู่ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170
โรงเรียนปรางค์กู่ ซ.2167 ต.พิมาย อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170
โรงเรียนบ้านสามขา ซ.2234 ต.กู่ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170
โรงเรียนบ้านกู่ ซ.2167 ต.กู่ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170
โรงเรียนอนุบาลปรางค์กู่ ซ.2167 ต.พิมาย อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170
โรงเรียนกระต่ายด่อน ซ.2200 ต.หนองเชียงทูน อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170
โรงเรียนบ้านหนองบัวตาคง ซ.สร. 4008 ต.กู่ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170
โรงเรียนบ้านขามฆ้อง ซ.2167 ต.พิมายเหนือ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170
โรงเรียนบ้านดอนหลี่ ซ.2167 ต.สมอ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170
โรงเรียนบ้านกุดปราสาท ซ.2167 ต.สมอ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170
โรงเรียนบ้านสมอ ซ.2167 ต.สมอ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170
โรงเรียนบ้านหนองเพดาน ซ.2167 ต.สมอ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170
โรงเรียนบ้านดู่ ซ.ศก. 2002 ต.โพธิ์ศรี อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170
โรงเรียนบ้านกอกหวาน ซ.ศก. 2002 ต.โพธิ์ศรี อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170
สถานีอนามัยห่องน้อย ซ.ศก. 3013 ต.ตูม อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170
สถานีอนามัยบ้านหว้าน ซ.ศก. 3039 ต.สำโรงปราสาท อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170
สถานีอนามัยสวาย ซ.ศก. 3013 ต.ตูม อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170
สถานีอนามัยกำแมด ซ.ทางหลวงชนบท ศก. 3026 ต.หนองเชียงทูน อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170
สถานีอนามัยบ้านตูม ซ.ศก. 3013 ต.ตูม อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170
สถานีอนามัยหนองเชียงทูน ซ.2200 ต.หนองเชียงทูน อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170
สถานีอนามัยบ้านกู่ ซ.2167 ต.กู่ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170
สถานีอนามัยดอนหลี่ ซ.2167 ต.สมอ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170
สถานีอนามัยบ้านนาเวียง ซ.2167 ต.สมอ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170
สถานีอนามัยดอนเหลือม ซ.ศก. 2002 ต.โพธิ์ศรี อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170
สถานีอนามัยบ้านดู่ ซ.ศก. 2002 ต.โพธิ์ศรี อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170
ที่ว่าการอำเภอปรางค์กู่ ซ.2167 ต.พิมาย อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปรางค์กู่ ซ.2167 ต.พิมาย อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอปรางค์กู่ ซ.2167 ต.พิมาย อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170
สำนักงานเทศบาลตำบลปรางค์กู่ ซ.2167 ต.พิมาย อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170
สำนักงานเกษตรอำเภอปรางค์กู่ ซ.2167 ต.สมอ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170
สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ สาขาปรางค์กู่ ซ.2167 ต.พิมาย อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170
สถานีตำรวจภูธรอำเภอปรางค์กู่ ซ.2167 ต.พิมาย อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170
โรงพยาบาลปรางค์กู่ ซ.ศก. 3013 ต.พิมายเหนือ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ซ.ศก. 3013 ต.พิมายเหนือ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2234-2167 ต.กู่ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2200-2167 ต.พิมายเหนือ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2234-2167 ต.พิมาย อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 33170
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง