ค้นพบจำนวน 9 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านสำโรงตาเจ็น ตำบลสำโรงตาเจ็น หมู่1 ต.สำโรงตาเจ็น อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
วัดบ้านสำโรงตาเจ็น ซ.ศก. 3027 ต.สำโรงตาเจ็น อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
วัดบ้านศาลา ซ.220 ต.สำโรงตาเจ็น อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
วัดบ้านกระโพธิ์เริงรมย์ ซ.ศก. 3027 ต.สำโรงตาเจ็น อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โรงเรียนบ้านสำโรงตาเจ็น ซ.ศก. 3027 ต.สำโรงตาเจ็น อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โรงเรียนบ้านโนนดู่ ซ.ศก. 3027 ต.สำโรงตาเจ็น อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โรงเรียนบ้านศาลาประปุน ซ.ศก. 3027 ต.สำโรงตาเจ็น อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โรงเรียนบ้านเริงรมย์ ซ.ศก. 3027 ต.สำโรงตาเจ็น อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
สถานีอนามัยสำโรงตาเจ็น ซ.ศก. 3027 ต.สำโรงตาเจ็น อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง