ค้นพบจำนวน 8 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกวางขาว ตำบลนิคมพัฒนา ต.นิคมพัฒนา อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
วัดตรอยนิคม ซ.24 ต.นิคมพัฒนา อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
วัดกวางขาว ซ.2157 ต.นิคมพัฒนา อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
วัดค่ายนิคม ซ.2157 ต.นิคมพัฒนา อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โรงเรียนบ้านตรอย ซ.24 ต.นิคมพัฒนา อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โรงเรียนนิคม 2(ตชด. ซ.2157 ต.นิคมพัฒนา อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
สถานีอนามัยบ้านตรอย ซ.24 ต.นิคมพัฒนา อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
สถานีอนามัยบ้านกวางขาว ซ.2157 ต.นิคมพัฒนา อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง