ค้นพบจำนวน 31 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ ถ.ไกรภักดี ต.ห้วยเหนือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
วัดโพธิ์ญาณ(วัดสะอาง) ซ.220 ต.ห้วยเหนือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
วัดโพธิพฤกษ์(วัดเจ๊ก) ซ.220 ต.ห้วยเหนือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
วัดไทยเทพนิมิต ถ.ไกรภักดี ต.ห้วยเหนือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
วัดกลางอัมรินทราวาส ซ.220 ต.ห้วยเหนือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
วัดกลางขุขันข์ ถ.ไกรภักดี ต.ห้วยเหนือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
วัดบูรพามหาพุทธาราม(วัดเขียน) ซ.ศก. 5050 ต.ห้วยเหนือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โรงเรียนบ้านสะอาง(ประชาสามัคคี) ซ.220 ต.ห้วยเหนือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โรงเรียนวัดเขียน ซ.ศก. 5050 ต.ห้วยเหนือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โรงเรียนขุขันธ์ราษฎร์บำรุง ถ.ไกรภักดี ต.ห้วยเหนือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โรงเรียนขุขันธ์วิทยา ถ.ขุขันธ์ภักดี ต.ห้วยเหนือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โรงเรียนอนุบาลศรีประชานุกูล ซ.220 ต.ห้วยเหนือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โรงเรียนขุขันธ์ ซ.220 ต.ห้วยเหนือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โรงเรียนเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย ซ.220 ต.ห้วยเหนือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ ซ.220 ต.ห้วยเหนือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
สำนักงานปุศสัตว์อำเภอขุขันธ์ ถ.ขุขันธ์ภักดี ต.ห้วยเหนือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
ที่ว่าการอำเภอขุขันธ์ ซ.220 ต.ห้วยเหนือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยเหนือ ถ.ไกรภักดี ต.ห้วยเหนือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์ ถ.ไกรภักดี ต.ห้วยเหนือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
สำนักงานศึกษาธิการอำเภอขุขันธ์ ซ.220 ต.ห้วยเหนือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ สาขาขุขันธ์ ซ.220 ต.ห้วยเหนือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
สถานีตำรวจภูธรอำเภอขุขันธ์ ถ.ไกรภักดี ต.ห้วยเหนือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
โรงพยาบาลขุขันธ์ ซ.220 ต.ห้วยเหนือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
สถานีบริการน้ำมันบางจาก ซ.220 ต.ห้วยเหนือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.220 ต.ห้วยเหนือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
สถานีบริการน้ำมันปตท. ซ.220 ต.ห้วยเหนือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ซ.220 ต.ห้วยเหนือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 220-2201 ต.ห้วยเหนือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2157-220 ต.ห้วยเหนือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
สถานีขนส่งขุขันธ์ ต.ห้วยเหนือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140
วัดกลางขุขันธ์ ต.ห้วยเหนือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140 045-671174
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง