ค้นพบจำนวน 12 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านจาน ตำบลจาน ต.จาน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
วัดบ้านบูรพา ซ.2360 ต.จาน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
วัดศรีนิมิตจันทราราม(วัดบ้านจาน) ซ.ศก. 3010 ต.จาน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
วัดบ้านผักบุ้ง ซ.2360 ต.จาน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
วัดบ้านอาลัย ซ.ศก. 3012 ต.จาน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
วัดบ้านพะแนง ซ.ศก. 3012 ต.จาน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
โรงเรียนบ้านบูรพา ซ.2360 ต.จาน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
โรงเรียนบ้านจาน ซ.ศก. 3012 ต.จาน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
โรงเรียนบ้านผักบุ้ง ซ.2360 ต.จาน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
โรงเรียนบ้านอาลัย ซ.ศก. 3012 ต.จาน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
โรงเรียนบ้านพะแนงวิทยา ซ.ศก. 3012 ต.จาน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
สถานีอนามัยจาน ซ.ศก. 3012 ต.จาน อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง