ค้นพบจำนวน 11 รายการ ,   แสดงหน้าที่ 1
การเรียงลำดับ : จำนวนแถวต่อหน้า :
  ชื่อสถานที่ ที่อยู่ เบอร์โทร  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านละทาย ตำบลละทาย ต.ละทาย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
วัดโพธิ์ศรีบ้านละทาย ซ.2168 ต.ละทาย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
วัดบ้านโอ้น ซ.2412 ต.ละทาย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
วัดบ้านเหม้า ซ.ศก. 4037 ต.ละทาย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
วัดบ้านหนองเรือ ซ.ศก. 4042 ต.ละทาย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
โรงเรียนบ้านยางน้อยสามัคคี ซ.2168 ต.ละทาย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
โรงเรียนบ้านละทาย ซ.2168 ต.ละทาย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
โรงเรียนละทายวิทยา ซ.2168 ต.ละทาย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
โรงเรียนบ้านเหม้าหนองเรือ ซ.ศก. 4042 ต.ละทาย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
สถานีอนามัยตำบลละทาย ซ.2168 ต.ละทาย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2412-2168 ต.ละทาย อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 33130
ค้นหาชื่อสถานที่
ประเภทสถานที่
ประเภทย่อย
หรือเลือกภาค
จังหวัด
อำเภอ
ตำบล
หมู่บ้าน
รหัสไปรษณีย์
  
เพิ่มจุดเฝ้าระวัง